Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og en næring i vekst, i Norge og internasjonalt. Grønne datasentre – som tilbyr tjenester til det internasjonale markedet med fornybar norsk energi som hovedinnsatsfaktor – gir mulighet for grønn vekst i Norge.

Rammebetingelsene for datasentrene  er imidlertid i spill i Norden; elavgiften for datasentre er redusert i Finland og Danmark og Sverige har sagt de vil følge etter for å beholde konkurransekraften. (Norge rører ikke elavgiften, dermed kan Norge prise seg ut av konkurransen.)

Torsdag 23. oktober arrangerer IKT-Norge  i samarbeid med to av IKT-Norges medlemmer, Coromatic og Green Mountain Data Centre, et seminar der vi ønsker å belyse både hva datasenternæringen kan bety for Norge i form av grønn vekst, verdiøkning av vår fornybare kraft og verdiskapning; hvordan våre naboland har agert i det internasjonale markedet; hvordan Norges grønneste datasenter blir mottatt i utlandet – og hvordan fremtiden for denne næringen kan se ut.

Påmelding og spørsmål: bw@ikt-norge.no
Tid: 23. oktober kl 09-11 med etterfølgende lunsj
Sted: Fjord, The Thief, Tjuvholmen

Agenda:

0830 – Dørene åpner, registrering, kaffe / frukt / croissant

09-0920 Åpning ved Nikolai Astrup, Høyre – «Grønn Vekst i Norge»

0920-0940 Oluf Ulseth, Energi Norge – «Kraft fra fornybare kilder til grønne datasentre»

0940-1000 Per Morten Hoff, IKT-Norge: «Hvilken verdi gir datasentrene Norge?»

1000-1020 Morten Christiansen, Coromatic – «Samarbeid om å fremme våre fortrinn»

1020-1040 Knut Molaug, Green Mountain – «Grønn konkurransekraft i spill?»

1040-1100 Paneldebatt

11-12 Mulighet for lunsj og diskusjoner

 Mer informasjon finner du her.