7. januar presenterte Digitutvalget sin rapport, Hindre for digital verdiskaping (NOU 2013: 2), med forslag til endringer for å stimulere digital verdiskaping i Norge. Rapporten innleder et år der rammebetingelsene for rettighetshavere står høyt på agendaen: Ny boklov, revisjon av åndsverkloven, diskusjon om moms, mediestøtte og medieeierskap. Flere mediehus setter opp betalingsmurer. Og til høsten er det stortingsvalg.

Hvordan er tilstanden egentlig i Norge i dag, og hvilke grep må gjøres for å sikre at produksjonen av åndsverk har bærekraftige rammer? Bidrar norsk forvaltning av åndsverk til hindre eller muligheter for verdiskaping?

Program for dagen

13.00 Velkommen
13.10 Hva er problemet?
Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole
13.50 Pause, kaffe og frukt
14.15 Fire kommentarer, fire perspektiver

  • Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge og leder for Digitutvalget
  • Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor
  • Nina F. Grünfeld, filmregissør
  • Olav Torvund, prof dr juris og partner i Bing Hodneland advokatselskap

15.00 Spørsmål og diskusjon
Ledet av Ann-Magrit Austenå, styreleder i Kopinor
16.00 Slutt

Fri entré. SU til hw@kopinor.no