IKT-Norge har takket ja til å samarbeide med konferansen Startup Extreme, som holdes 15. – 17. juni i år. I den forbindelse tok vi en liten prat med Fredrik Syversen (IKT-Norge) og Maja Adriaensen (Startup Norway)!

 

Maja, hva er egentlig Startup Extreme?
Det er 17. mai for norsk innovasjonsmiljø! Det er en todelt konferanse på Vestlandet, hvor man både får faglig innhold i form av paneldebatter og foredrag i Bergen, etterfulgt av en nettverkingsarena på Voss hvor ekstremsport er en av hovedingrediensene. Temaer for konferansen er opportunities of the entrepreneurial revolution, som innebærer at det er en samfunnsendring på gang – bedrifter trenger å lære hvordan de skal jobbe med innovasjon i et Norge i omstilling, for startups åpner det seg dermed mange nye muligheter og for investorer betyr det at de kan se på investering i startups på en ny måte. Les mer på våre nettsider.

Fredrik, hvem er denne konferansen for?
Startup Extreme er blant annet for startups og investorer, men det er også for etablerte IKT-bedrifter som er interessert i innovasjon og næringsutvikling!
Hva innebærer det at IKT-Norge er partner?
IKT-Norge gir våre medlemmer muligheten til å være med på konferansen i Bergen, samt at vi støtter opp under dette prosjektet og vi hjelper Startup Norway-teamet med vårt nettverk og kompetanse.
Hvorfor vil vi ha med oss medlemmer fra IKT-Norge, Fredrik?
Våre medlemmer er avhengig av innovasjon og samarbeid med startups og entreprenører, dette arrangementet bidrar med nettopp det!