invitasjonmailbildeNye Norge med IKT-næringen som lokomotiv!

  • Hva skal Norge leve av i framtiden?
  • Kan IKT-næringen fylle rollen som Norges nye industrilokomotiv etter oljen?
  • Hvordan må politikerne tenke for å legge til rette for overgangen til en digital økonomi og et kunnskapssamfunn?

På IKT-Norges generalforsamling tar vi debatten og du får muligheten til å gi råd til Norges fremste politikere og akademikere.

 

 

 

Program:

14:00: Velkommen ved Eilert Hanoa, styreformann i IKT-Norge.

14:15: Presentasjon av Vista Analyses rapport; Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk. Presenteres av Jon Vislie (professor UiO)

14:45 Den digitale økonomien – av Arne Krokan (professor NTNU). Hans siste bok ”Den digitale økonomien” vil bli delt ut på møte.

15:00 Nye Norge – en samtale om framtiden: Bård Vegar Solhjell (SV), Jan Tore Sanner (Høyre), Arne Krokan (professor NTNU) og Karen Helene Ulltveit-Moe (professor UiO). Mulighet til å kommentere fra salen.

16:00 Ordinær generalforsamling

17:00 Mat og drikke

Jon Vislie: Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har deltatt som rådgiver i utarbeidelsen av rapporten Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk som er utarbeidet av Vista Analyse.

Arne Krokan: Professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og samfunn ved NTNU. Forfatter av boken ”Den digitale økonomien”

Bård Vegar Solhjell: Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder. SV.

Jan Tore Sanner: Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen. Nestleder i Høyre.

Karen Helene Ulltveit-Moe: Professor i samfunnsøkonomi ved UiO, har spesielt forsket på næringspolitikk.

Påmelding til Elisabeth Aas på mail: ea@ikt-norge.no