Norske kommuner tar ikke innbyggerne sine på alvor

IKT-Norges kommunekartlegging 2014 viser at norske kommuner i liten grad gir innbyggerne sine digitale selvbetjeningsløsninger. – Innbyggerne vet hva de kan få, men offentlig sektor er ikke i nærheten av å tilby det, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Faksimile DN 2014-09-17IKT-Norge har sommeren 2014 gjennomført en kartlegging av brukeropplevelsen av offentlige tjenester på nett. Kartleggingen tar utgangspunkt i at du skal ha en inngang til offentlige digitale tjenester og at dette skal skje via den kommunen man bor i. Det digitale gir offentlig sektor mulighet til å fremstå som en samlet sektor med oversiktlig struktur og selvbetjeningsløsninger som gjør det enklere å være innbygger. IKT-Norge gjennomførte tilsvarende kartlegging i 2011, og det viser seg at utviklingen av digitale selvbetjeningstjenester på nett går smertelig langsomt i offentlig sektor.

– Årets kartlegging viser at det er lite eller ingen utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggerne. Dette på tross av høyt politisk fokus og at innbyggerne er digitalt kompetente og smarte, sier Austlid.

Den langsomme digitale utviklingen i kommunene går ut over servicen til innbyggerne, effektiviteten i offentlig sektor og ikke minst sløsing med offentlige midler. Dette er et argument inn i kommunesammenslåingen og debatten om mer effektive kommuner.

Digitalisering har de siste årene hatt høyt politisk fokus, men realiteten er at dette kun er festtaler. Regjeringer fra Bondevik, via Stoltenberg og til Solberg har hatt fornying og en enklere offentlig sektor vært et politisk mantra.

Offentlig sektor er ikke brukervennlig og det er enklere for innbyggerne å oppsøke et offentlig kontor eller å ta en telefon enn å kunne få tak i digitale selvbetjeningsløsninger. Med en digitalt kompetent befolkning og god infrastruktur går norsk offentlig sektor dermed glipp av en unik mulighet til å fornye, forbedre og forenkle, og ikke minst spare fellesskapet for enorme ressurser, sier Austlid.

Les mer om enkelthetene i undersøkelsen her (PDF)

Last ned datagrunnlaget her (CSV)
Last ned datagrunnlaget her (XLS)

For mer informasjon, kontakt Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge på telefon 90745210 eller heidi@ikt-norge.no eller kommunikasjonssjef Maria A. Dupont på telefon 40495668 eller md@ikt-norge.no

Undersøkelsen er referert i DN onsdag 17.september, bak betalingsmur