–Nå har vi muligheten til å ta et stort steg i digitalisering

 

–Benytt sjansen til å bygge opp en felles IKT-arkitektur for hele offentlig sektor. La innbyggerne møte én portal for all sin kontakt med offentlig sektor. Bygg systemet på felles standarder med en felles sky på toppen. Da kan vi få en samordning og en arbeidsflyt innad i offentlig sektor som kutter kostnader og øker produktiviteten. For å få til dette må en ha med seg de norske IT-bedriftene i å utvikle, implementere og drifte de mange ulike delene av systemet, sier IKT-Norges Roger Schjerva i en kommentar i forbindelse med at Difi og KommIT skal omorganiseres.

I et brev til Kommunaldepartementet i dag tar IKT-Norge til orde for å gi digitaliseringsdirektoratet sterkere virkemidler.

–Regjeringen og KS må først spørre hva de trenger av en organisasjon for digitalisering. Hvis svaret er samordning, bør en ta konsekvensen av det. Vår visjon er ett felles organ for hele offentlig sektor, både kommunalt og statlig. Om dét blir for vanskelig, bør en i alle fall fall klare å samordne bedre innad i staten, sier Schjerva.

IKT-Norge har mange forslag for at digitaliseringsarbeidet skal få større kraft og fart, enten en tar den visjonære løsningen med å samle hele offentlig sektor eller ei. –Derfor serverer de også en reserveplan, der Difi likevel kan bli et sterkere digitaliseringsdirektorat ved hjelp av tre hovedspor,  skriver Digi.no om IKT-Norges forslag i dag.