– Det er første gang Norsk Industri og IKT-Norge går sammen om en workshop om felles utfordringer. Digitalisering av industrien berører både de typiske industribedriftene og it-bedriftene. Vi er glade for å kunne jobbe sammen på bransjenivå med dette, sier Roger Schjerva som leder IKT-Norges industrisatsing.

Seminaret arrangeres i en periode med intens debatt om delingsøkonomi og hvordan internett som mellomledd-kutter effektiviserer alle bransjer.

– For industrien er digitalisering bare en oppside. Industrien har 100 års erfaring med effektivisering. Den nye digitale industrielle revolusjon gir et nytt sprang i effektivisering og muligheter for å skreddersy produktene, begge deler i så stort omfang at vi kan vente at industriens andel av totaløkonomien snur fra nedgang til ny oppgang, sier Schjerva.

 

Workshopen torsdagen den 11. februar, på Næringslivets Hus, tar særlig for seg temaene Big Data, Cloud Technology og IT-sikkerhet når industrien digitaliseres. Workshopen er åpent for bedrifter som er med i IKT-Norges forum for digitalisering av industrien. Gratis, men begrenset deltakelse.

Program

11:30 Lunsj

12:00-14:00

Velkommen ved Knut Sunde, Norsk Industri

Cloud Technology, Tor Dokken, Sintef

Big Data, Ole Gabrielsen, NCE Smart Energy Markets

IT-sikkerhet og andre digitaliseringsutfordringer for industrien, Cecilie Marie Vanem, Microsoft

Smart industri, ved Siemens

Internet of Things og bilindustri, Morten Gunnerud, Kongsberg Automotive

Bedriftseksempel, softwareleverandør til industri

Q&A

Pause

14:15-16:00

Gruppediskusjoner

Fremtidens internett og industrien, Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Avrunding, Heidi Austlid, IKT Norge

 

Påmelding til dette arrangementet skjer via Norsk Industri.

Påmeldingsfrist tirsdag, 9. 2016