Da internett ble oppfunnet tidlig på 70-tallet var man sikker på at fire milliarder IP-adresser ville holde i evigheter. Realiteten er at vi nå, rundt 40 år etter, snart er tomme for IP-adresser.

21. og 22. november i Stavanger vil nasjonal og internasjonal ekspertise igjen samles for å diskutere og dele kunnskap om denne utfordringen, og vi er glade for at vi også kan ønske deg velkommen til den andre nasjonale IPv6-konferansen i regi av IKT-Norges IPv6-forum.

Faktum er at ingen vil være uberørt av denne overgangen fra IPv4 til IPv6. Både virksomheter og brukere kan komme til å gispe over hvor vondt det vil gjøre om de rette grepene ikke tas nå. Man vil sannsynligvis overleve likevel, men har nå sjansen til å bestemme selv hvor smertefullt det skal bli.

Tema for konferansen er de tre I’ene; Innovasjon, Innkjøp og Investering. Her vil Cameron Byrne fra T-Mobile holde keynote om innovasjon, Jan Zorz fra Go6 Institute vil holde keynote om innkjøp/investering, og ikke minst Ron Broersma, Chief Engineer fra det amerikanske forsvarsdepartementets Defense Research and Engineering Network.

Fra programmet ellers vil vi særlig trekke fram et panel med bl.a. representanter fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Post- og teletilsynet (PT).

Vi ser frem til to dager på Stavanger Quality Airport Hotel med internasjonalt nivå på konferanseprogrammet og en samlende kunnskapsarena der alle fra organisasjoner som det felleseuropeiske RIPE-nettverket til norske kommuner kan møtes for felles diskusjon og læring.

Du melder deg på her: https://www.deltager.no/ikt-norge_ipv6-konferanse_21_og_22_nov og deltageravgiften (eksklusiv overnatting og reisekostnader) er satt til :

  • IKT-Norge medlem: 1000 NOK eks. mva.
  • Ikke IKT-Norge medlem: 1200 NOK eks. mva.

Velkommen til 2 dager med IPv6 i Stavanger!