Samferdselsdepartementet har i dag lansert sin nye ITS-strategi. Det er en strategi som delegerer ansvar – departementet formulerer ikke konkrete ITS-mål og vil ikke selv være operativ. Dokumentet løfter tematikken og de gode casene. Det påpekes også at det pågår mye internasjonalt på dette området. Jeg tenker det er viktig ikke å oppfinne hjulet på nytt. Samtidig har vi råd til av og til å være i front – særlig her.