Publisert på NRK Ytring 11. mars

Skal vi møte digitaliseringsutfordringene må flere velge teknologikarriere. Hvorfor lar jenter muligheten gå fra seg?

En kartlegging fra TNS Gallup og Oda-nettverket viser at kun en av fem er kvinner i IKT-næringen. Samtidig vet vi at under ti prosent av tekniske utviklere er kvinner.

At teknologifag blir assosiert med asosiale gutterom er et nytt fenomen, på 70-tallet var det flere steder overvekt av jenter som tok programmeringsfag.

Anslagsvis vil også en av fire teknologistillinger være ubesatt om vi ikke utdanner flere med teknologikompetanse. Regnestykket går ikke opp når vi vet at kun 20 prosent av teknologistudentene er kvinner.

Fravær av kvinner

Vi har selv valgt karriere innen Norges mest eksplosive næring, og vi vet at alle næringer i økende grad vil digitaliseres.

Vi opplever at til tross for at tilnærmet alle bransjer er sultne etter digitale hoder, så er lidenskapen og interessen for teknologi fraværende hos flertallet av kvinner.

Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Til tross for at den aller første programmereren var en kvinne, ble PC-en sett på som et leketøy for mannen.

For hva er det som gjør at jenter ikke søker og fullfører teknologistudier, velger karriere som teknologigründere eller tar jobb i teknologinæringen?

Typisk guttefag?

At teknologifag blir assosiert med asosiale gutterom er et nytt fenomen, på 70-tallet var det flere steder overvekt av jenter som tok programmeringsfag.

Det skjedde noe på 80- og 90-tallet, som i utgangspunktet ikke handlet om teknologi, men om stereotypisk fremstilling av kjønn.

Studier viser at markedsføringskampanjer fra 80-tallet kan ha spilt en avgjørende rolle i denne utviklingen.

Da de stasjonære PC-ene begynte å innta hjemmene til folk for første gang ble de markedsført som spillverktøy for gutter.

Til tross for at den aller første programmereren var en kvinne, ble PC-en sett på som et leketøy for mannen.

Mulighetene er der, men det er hva vi velger å gjøre med dem som utgjør en forskjell.

Jenter følte seg tilsidesatt ved studiestart grunnet manglende PC-bruk, og som et resultat vek de unna.

Så på tross av at vi er et av verdens mest likestilte land har vi som samfunn påvirket unge jenter til å velge bort teknologifag.

Flere vil jobbe med mennesker

Vi vet at jenter ofte ønsker å jobbe med mennesker, men ikke oppfordres til å velge teknologistudier.

Det er synd – for vi vet at nettopp i vår næring skaper vi hver dag løsninger for at mennesker skal samhandle og kommunisere bedre. Og vi vet at digitale løsninger er svaret på de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Vi trenger flere jenter som gjør som oss, og vi trenger flere ulike type jenter. Eller som Marissa Mayer i Yahoo sier det: «You can be good at technology and like fashion and art. You can be good at technology and be a jock. You can be good at technology and be a mom. You can do it your way, on your terms

Som representanter for flere ulike nettverk i IKT-næringen skal vi nå selv gjøre et løft for å få flere jenter til å velge seg til teknologikarrierer. Vi skal være gode rollemodeller og vise mulighetene som finnes for å skape fremtidens løsninger.

Mulighetene er der

Jenter har de beste karakterene, tenker kreativt, systematisk og ser store sammenhenger. Innovasjon handler i stor grad om å se etter kreative løsninger på komplekse problemer med bruk av teknologi.

Vi vet at mange jenter vil kjempe for å utgjøre en forskjell og være med å forme utviklingen i sin bransje. Vi tror det er viktig at jenter står i spissen og posisjonerer seg best mulig tidlig.

Vi vet at jenter ofte ønsker å jobbe med mennesker, men ikke oppfordres til å velge teknologistudier.

Mulighetene er der, men det er hva vi velger å gjøre med dem som utgjør en forskjell.

Vi håper regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om likestilling mellom kjønnene gir gode svar på hva myndighetene kan gjøre for å styrke rådgivningstjenesten, realfagsatsing, teknologibruk i skolen, koding som fag og satsingen på å få flere jenter til å velge utradisjonelt.

For jenter er en nødvendighet for at vi skal klare digitaliseringsutfordringene vi står overfor!

Eller som Pippi Langstrømpe så treffende sier: “Det har jag aldrig provat, så hur vet jag då att jag inte kan?”

 

Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth

IKT-Norge, Heidi Austlid

IKT-Norge, Toril Nag

Oda-Nettverk, Kristine Næss

Oda-Nettverk, Mailen Tollånes

Oda-Nettverk, Anne Cathrine Gretland

TENK(tech-nettverket for kvinner), Isabelle K. Ringnes

TENK(tech-nettverket for kvinner),Camilla Bjørn

GirlGeekDinner og Høyskolen i Østfold, Beathe Due

GirlGeekDinner, Bente Kalsnes