Over hele verden sitter elever og studenter og svarer på spørsmål gjennom læringsspillet Kahoot! 50 millioner brukere på verdensbasis i mer enn 180 land. Kahoot! er en av de største leverandører av nettbasert læringsverktøy globalt.

IKT-Norge fikk, mellom flyreiser verden rundt, en prat med Johan Brand, med-gründer til Kahoot!

Du sier i et intervju i VG at motstanden i begynnelsen var enorm. Hva var det som gjorde at dere ikke ga opp?

SXSW2015 Kahoot– Dette er VGs ord, men ja, vi møtte mye motstand på mange områder – det vil si den typiske skepsisen til noe nytt. «Det vil aldri fungere, hvordan skal dere få penger, folk kan da ikke bare leke i klasserommene, barn har ikke teknologi til dette, lærere vil ikke bruke det… etc. etc.» Vi ga ikke opp, for vi kunne se basert på de testene vi gjorde at dette hadde en effekt på individer som var såpass grunnleggende at vi trodde vi kunne få nok engasjerte brukere til at man fikk bygget nok moment.

Så kort svart: Vi ga ikke opp fordi vi var overbevist om at fremtiden var vår beste venn.

Vi ga ikke opp

Hva vil du si er det som gjør Kahoot! så spesielt? Hvorfor har dere klart det?

– Det unike med Kahoot! er hvordan forskjellige miljøer med dyp ekspertise har kommet sammen. Som man sier i UK, ‘we stand on the shoulders of giants’.  Kahoot! er et produkt av flere ideer som parret seg, og suksessen ligger hvordan vi har klart å anvende evnene til selskapet på noen få veldig fokuserte ekspert områder.

– Morten, vår CTO og co-founder, har en helt egen forståelse og evne til å anvende sin kunnskap rundt det å bygge opp en plattform, som gir oss muligheten til å utvikle nøyaktig de verktøyene som vi trenger. Han har kodet på plattformen siden 2006. Siden da er 95% bygget på nytt, mange ganger, så nå har vi en unik kompetanse og teknologi in-house. Det var viktig at vi tidlig hadde en prototype av spill-konsept som ble forsket på av Alf Inge på NTNU, det ga oss mange ben å stå på i en tidlig fase og mulighet til å ta tøffe valg. For min del, med min businesspartner Jamie, var det magisk å kunne ”teame upp” med Morten og Alf Inge for å kunne videreutvikle konsepter vi hadde jobbet med i mange år i London.

– Vi har et unikt selskap og produkt fordi vi mestrer å designe spill og verktøy, utvikle pedagogikk og bygge opp teknologien bak det hele og anvende dette i en kontekst som skaper enorm nytteverdi for brukeren.

we stand on the shoulders of giants

Hvorfor er dere medlem i IKT-Norge? Og hva gir det dere?

– Vi ble medlemmer av IKT-Norge på grunn av Fredrik og Heidi. Deres engasjement tidlig for alle prosjektene vi hadde på gang var så befriende. Jeg ønsket å bygge opp gründermiljøet mellom Oslo og London, noe de hoppet på med full engasjement. Resten er historie.

 

Hvor ser du deg/Kahoot! om 5 år? 10 år?

– Da er Kahoot! etablert som en global merkevare for hvordan vi lærer i dag. Norge har en unik mulighet å ta en ledene posisjon i det som kommer til å bli en av de største og viktigste vekstnæringene internasjonalt. Nå på Founders Forum i London, ble Education(læring) løftet frem sammen med Helse som de neste nye gigantene i samfunnet som vil bli etablert. Kahoot! tar sikte på lede an på den reisen.

 

Du har begynt å snakke om Kahoot! investering i læring, hva ligger i dette?

– Kahoot! har klart å nå over en million lærere og har 13 millioner aktive studenter i måneden med et så kalt ‘minimum viable product’, og nå investerer i heftig i bygge opp et selskap og plattform for å kunne virkelig bringe lek tilbake i læring. Vi har definert internt at vi er «in the business of Return on Learning» – det vil si at vi er et selskap som er motivert og måles på den effekten vi har på læring over tid. Vi har nå klart å lage et løp hvor individer, selskaper og institusjoner kan investere med oss i denne visjonen.

– Vi ønsker ikke å rive ned institusjoner, men heller utnytte det uforløste potensialet som ligger i et klasserom fylt med elever, læring og teknologi. Det er på tide vi forløser og anvender mye smartere (les lekende) den enorme kollektive intelligensen som ligger i hvert eneste klasserom i hele verden.

in the business of Return on Learning

Et siste spørsmål – hva har du for råd å gi til de som står akkurat på vei til å ta steget fullt ut? De som tenker – Skal vi, skal vi ikke?

– Du har ikke et valgt, et selskap i Norge som ønsker å bli noe mer en lokal liten tilbyder burde komme seg ut innen 2 år etter start. Helst fra dag én. Det vil si ikke flytte ut, men starte å tenke globalt, bygge nettverk og med tiden ha operasjoner i viktigste markedene.

starte å tenke globalt, bygge nettverk