Kommentar av Øyvind Husby

Nytt år – men ikke blanke ark!

Når vi snur oss i det vi går inn i et nytt år, ser vi at Norge er et av landene som har klart seg best gjennom pandemien. Når andre land stenger ned samfunnet, stopper hele samfunnet opp. Når Norge stenges ned, drives hovedfunksjonene i samfunnet videre på tusenvis av hjemmekontorer.

Kommentar av Fredrik Syversen

NDLA, et monopol

Klassekampen har i sommer hatt en rekke artikler om de ulike utfordringene med digitale læremidler i videregående skole. Den stemmen som har manglet er IKT-Norge, skriver Fredrik Syversen i denne kommentaren, tidligere publisert i Klassekampen.
Kommentar av Fredrik Syversen

Vi som bygger landet

Norge er avhengig av IKT-arbeidere for å bygge konkurransekraft og en effektiv offentlig sektor. Konsulentene er den viktigste innsatsfaktoren. Statsministerkandidatene Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum krangler så busta fyker om bruk av konsulenter i offentlig sektor, eller gjør de egentlig det?

Kommentar av Øyvind Husby

Nett bør være en rett - for alle

Riktig infrastruktur må til for å kunne delta digitalt i samfunnet. Med 360 millioner til økt utbygging av bredbånd i distriktene er det fortsatt et stykke igjen før vi når det nivået som trengs. Derfor er det skuffende at Regjeringen velger å ikke øke bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett mer.

Lite gull og mye gråstein i revidert nasjonalbudsjett

Allerede for to uker siden kom nyheten om budsjettets eneste virkelige gull-sak for det digitale næringslivet. Men, en ny opsjonsordning kompenserer likevel ikke for store hull i satsingen på digitalisering av Norge. Kjernesakene i det digitale samfunnet – full bredbåndsdekning, IKT-kompetanse og nok kraft til vekst, blir avspist med smuler.

 

Kommentar av Fredrik Syversen

Nasjonal reform for digital kompetanse – a Digital New Deal

Norge nærmer seg arbeidsledighetstall av historiske dimensjoner. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO melder om tall vi ikke har sett siden den store depresjonen på 30-tallet. Det er dramatisk først og fremst for de det gjelder, men også for Norges totale konkurranseevne og ikke minst vår felles formue –  arbeidskapitalen.

Kommentar av Øyvind Husby

Alle har rett til bredbånd

Tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og en befolkning som deltar i samfunnslivet.

Kommentar av Øyvind Husby

Digitalt fredsarbeid i en global verden

I starten av februar holdt Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten felles pressekonferanse. Budskapet var klart: Spionasje og cyberangrep er en av de største truslene mot virksomheter og nasjonen Norge. Det er et budskap IKT-næringen tar på største alvor.

Kommentar av Øyvind Husby

Look to Finland

Norge er et av landene i verden med størst rikdom og høyest levestandard. Vi er dermed også landet som kan få den største nedturen av alle – hvis vi ikke lykkes med omstillingen.