– Seier for informasjonssamfunnet.

Stortingets finanskomite har besluttet å avvise regjeringens ønske om å stenge aksjonærregisteret. Viktige offentlige datasett forblir dermed tilgjengelig for alle som ønsker innsyn.

– Regjeringens forslag om å stenge registeret truet selve kjernen i Offentlighetsloven. Det er et viktig signal at Stortinget slår fast at offentlige data skal være tilgjengelig, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Forslaget fra Finansdepartementet gikk ut på å taushetsbelegge alle opplysninger i aksjonærregisteret. Hensikten skal ha vært å begrense arbeidsbyrden til ansatte i Skattedirektoratet, som må utlevere opplysningene ved krav om innsyn.

IKT-Norge skrev et sterkt kritisk høringssvar til forslaget fra Finansdepartementet. Forslaget møtte massiv motstand også fra andre organisasjoner og pressen. Vårt høringssvar kan du lese hos FD (pdf).