«En digital offentlig sektor» heter den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor som ble lagt fram av digitaliseringsminister Nikolai Astrup under den årlige digitaliseringskonferansen rett etter pinse.

william iven 19843 unsplash

Det er to store nyheter i strategien; kommunene og staten har gått sammen om denne strategien, og offentlig sektor skal ikke lenger utvikle i konkurranse med næringslivet.

Det er et viktig steg at kommunene og staten nå går sammen. En av de største hindrene for å få til effektiv og smart digitalisering er den lokale selvråderetten og lokal autonomi. Det har mange påpekt, og for IKT-Norge har det vært et viktig poeng at staten og kommune må styres etter samme prinsipper og få samme verktøykasse i digitaliseringsarbeidet. Alt henger rett og slett sammen med alt, og det er en umulig oppgave å sikre sammenhengende tjenester med et kunstig skille mellom nasjonalt og lokalt forvaltningsnivå. Kommunene har også lidd under å måtte fikse alt selv, der staten har hatt både pisk og gulrot i digitaliseringsarbeidet i mange år. Kommunene har også selv ropt etter sentral styring i sitt arbeid, og at KS-lederen og digitaliseringsministeren begge har signert på denne strategien er derfor en viktig seier for innbyggerne og de offentlige ansatte.

Vi som er innbyggere skal stå i fokus for digitaliseringsarbeidet. Vi skal få tjenester tilpasset våre livsfaser, og til det listes 7 områder hvor stat og kommune skal starte arbeidet for å gjøre vår hverdag enklere og sikre sammenhengende tjenester. Om du får barn, barnet blir alvorlig sykt, du mister jobben, du er ny i Norge, om du opplever dødsfall, ønsker å jobbe frivillig eller starte egen bedrift. Men er dette ambisiøst nok?

Det er en god start, men det bør være slik at vi får tjenester fra det offentlige før vi selv vet at vi trenger de. Skal vi klare det må det offentlige ha langt høyere ambisjoner enn disse syv innsatsområdene. Det offentlige vet mye om meg allerede, men deres evne til å bruke dataene sine for å gi meg livsfaseorienterte pushtjenester er ikke der i dag.

Fra IT i praksis (Rambøll, Visma og IKT-Norge 2019) vet vi at under 40 prosent av offentlige virksomheter evner å samle inn, sortere, bruke og dele data om innbyggerne. Data er grunnfjellet for å skape nyttige sammenhengende tjenester for folk og ikke minst sørge for at sammenhengen internt i offentlig sektor fungerer sømløst. Det er derfor en stor datadugnad som må i gang, og derfor er det interessant at digitaliseringsministeren antyder en datadelingsplikt for offentlige virksomheter. Da kan vi også begynne å snakke om bruken av kunstig intelligens for å tilpasse tjenester til hver enkelt av oss.

Dataene det offentlige besitter må også bli tilgjengelige for at tjenester kan skapes utenfor offentlig sektor selv. Dette er verdifullt innhold for utvikling av nye digitale tjenester skapt av digitale næringer og et premiss for vekst og verdiskaping. I denne konteksten er det også interessant å merke seg at strategien slår fast at offentlig sektor ikke skal utvikle i konkurranse med næringen eller der næringslivet har potensiale for å utvikle. I dag ser vi alt for ofte at offentlig sektor går i konkurranse. Nå skal det være marked med fri konkurranse. Det lover godt, men vi er undrende til hvor grensegangene dras og om det vil settes en effektiv stopper for allerede igangsatte prosjekter der offentlig sektor går i beina på markedet.

Vi må bevege oss videre i Norge. Har vi evne til å gå fra den tradisjonelle skjemadigitaliseringen til å bli mer avanserte? Det vil kreve en helt annen tilnærming enn den vi har sett til nå. I dag har vi en lite avansert tilnærming til offentlig digitaliseringsarbeid. Mye skyldes en ekstrem strukturkjærlighet, det offentliges syn på egen autonomi, manglende digital kompetanse og ikke minst at offentlig sektor ikke ser på innbyggerne som kunder de skal gi optimal service til. Derfor må vi som nasjon, offentlig og privat sektor i kompaniskap, dreie digitaliseringsarbeidet til en omstillings- og kulturendringsreise. For det er det det handler om. Dette er ikke et IT-prosjekt og teknologi i seg selv skaper ikke magi.

Vi vil bidra til at offentlig sektor lykkes – i dag og i morgen.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Finansavisen 14.06.2019.