Tillit til at personen er den han utgir seg for er avgjørende for forpliktende digital kommunikasjon, ikke minst for leverandører av digitale tjenester til kunder. I dag samlet BankID-Norge drøyt 100 personer på sin årlige BankID-dag. Arrangement bød på tre store nyheter for sikker identifikasjon: En ny løsning for kommunesektoren, ny mulighet for å registrere bankID-brukeren integrert i leverandørens løsning og ikke minst: Enda enklere BankID.

Dagen ga god oversikt over digitaliseringstatus i mange norske virksomheter. Martin Alvheim fra FINN er fornøyd med tilliten og sikkerheten BankID gir, men utfordret på enda mer brukervennlige løsninger. Passende nok ga BankID-Norge et svar på denne utfordringen på slutten av dagen.

David Rennie fra storbanken Barclays var dagens mest internasjonale innslag. De kjører nå et prøveprosjekt der norske kunder kan opprette konto i UK med tre enkle steg på nett, verifisert av BankID. Jacob Nordan fra nettmøtetilbyderen Bravo.Works bruker BankID for å kunne verifisere møtedeltakerne, spesielt ved utveksling av konfidensiell skriftlig eller muntlig informasjon.

Vil du bli profet i annet land, så begynn å jobb for et fransk selskap, sa Bård Hauge fra det forsikringsselskapet Societe Generale. Han fortalte at hovedkontoret var mektig imponert over de digitale løsningene de kan gi kundene i Norge.

Da Stortinget innførte krav om 18-års grense for å bruke solstudio, truet solsenterbransjen med å legge ned all virksomhet i Norge. De så for seg sterk økning i personalkostnader for å kunne drive adgangskontoll. Solsenterkjeden Brun og blid fortalte hvordan de gjorde kortbetaling obligatorisk og integrerte aldersverifisering ved hjelp av BankID i dette. Så nå er de like blid i Brun og blid. Et enkelt eksempel på hvordan ny teknologi kan redde politikerne hvis de gjør litt forhastede vedtak som ellers ville blitt svært upopulære.

Gjort alle kildekoder tilgjengelig

Forgerocks Lars Gunnar Tiben kom med viktige nyheter. Forgerock var i utgangspunktet et norsk selskap, men har nå hovedkvarter i San Francisco og over 400 ansatte. Sikker digital identitet er deres kjernekompetanse. Først nylig begynte de å jobbe med det norske markedet. De leverer nå en løsning hvor kunden kan skaffe seg BankID direkte fra den tjenesten han vil handle fra, utenom å måtte gå veien om registrering fra BankID sin plattform. Kildekoder har de lagt ut tilgjengelig for alle som vil utvikle videre. Nyheten fikk forsamlingen til å gi spontan applaus. Det er interessant at selskapet har utviklet dette uten at BankID-Norge har bedt dem om det. Et godt eksempel på hvordan markedet videreutvikler produkter som gir positive eksterne effekter for alle.

BankID som gir den sikre identifikasjonen

Fra vakre Lyngen litt nordøst for Tromsø kom Hilde Grønaas og fortalte hvordan denne lille kommunen har satset på nye banebrytende løsninger. De har gått over til sikre, effektive og papirfrie løsninger i sin interne saksbehandling. De undersøkte først de vanlige tilbyderne av digitale saksbehandlingsystemer, men var misfornøyd med dem fordi de fant at de ikke var gode nok til å kunne utveksle sensitive personopplysninger over nett på en sikker måte. Invenia har utviklet en ende-til-ende krypteringsløsning som kommunen valgte å satse på. De har jobbet sammen med kommunen for å utvikle en løsning som er så brukervennlig at selv eldre politikere i kommunestyret er fornøyd. Og mellom skyen og den enkeltes tilgang er det BankID som gir den sikre identifikasjonen. Grønaas konkluderte med at prosjektet har gitt en økonomisk gevinst for kommunen i form av økt arbeidsproduktivitet og reduserte papir- og portokostnader. Kommunen har derfor ambisjoner om å utvide bruken til nye områder, inkludert til direkte dialog med innbyggerne.

Mobilen til alt

Kampanjen fra BankID “Du trenger bare mobilen” skal bli virkelighet for alle. Det erklærte Frode Nilsen når han presenterte dagens store nyhet. Kodebrikke er et kompliserende mellomledd. Fra august er Sparebank1 og Danske Bank klare til å rulle ut en ny løsning. Målet for BankID er at på litt lengre sikt skal ingen nye kunder i bankene utstyres med fysisk kodebrikke.

– For 2 år siden skjemtes vi litt på grunn av Java-spøkelset. Så ble vi kvitt det, nå kan vi også bli kvitt kodebrikken, sa Nilsen.

Strategien er å fase ut kodebrikken dels ved at BankID på SIM vokser og dels ved at app fra banken (identifisering ved hjelp kode eller fingeravtrykk) vokser.

Godt personvern og god informasjonssikkerhet

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet konstaterte at vi i framtida kommer til bli enda mere opptatt av godt personvern og god informasjonssikkerhet. Han satte digitaliseringsarbeidet i et større perspektiv: Vi må bli flinkere på effektive digitale løsninger som kan gi oss nye inntekter når oljeinntektene synker og for å kunne møte kostnadsøkningene ved eldrebølgen.

Dagens framtidsvisjon sto Heikki Palm Henriksen fra Kantega for. Om noen år kan blockchain-teknologi – hvor alle transaksjoner er sporbare og umulige å manipulere – bli en basis for BankID sin verfiseringsløsning.

Det var godt å oppdage gjennom presentasjonene at de mest framoverlente norske selskapene i sikker identifikasjon-verden slik som Kantega, Invenia, Ambita, Nets, Evry, Invenia, Encap, Signicat og WTW og ikke minst BankID-Norge selv, er med i IKT-Norge fellesskapet.