map touch screen navigation mobile deviceIKT-Norge er svært kritiske til innholdet i Miljøverndepartementets utredning om tilgang til eiendomsinformasjon fra Kartverket.

Utredningen foreslår et lukket regime der samfunnet ikke får tilgang til rådata og der Kartverket får myndighet til å regulere tilgang og bruk av data. Departementets forslag om at Kartverket i tillegg skal utvikle løsninger og selge disse i markedet, vil være et voldsomt hinder for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Personvern og statens immaterielle rettigheter brukes som argumenter for å hindre lovlig viderebruk av offentlig informasjon.

IKT-Norge leverte denne uken høringsuttalelse om utredningen. Uttalelsen kan leses her:

Høringsuttalese til Miljøverndepartementet