NyeNorgebildeIKT-Norge har lanserert  rapporten; Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk, utarbeidet av Vista Analyse. Rapporten viser at næringsstøtten ikke er utformet slik at den gir høyest mulig vekst og verdiskaping for AS Norge. Tvert imot bidrar den til å hemme den mest fremtidsrettede og levedyktige delen av næringslivet.

– IKT-Norge ønsker med dette å rette et kritisk søkelys på dagens næringspolitikk, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge. Han mener denne rapporten avdekker at næringspolitikken her i landet langt på vei er totalt mislykket. Politikken legger ikke til rette for størst mulig verdiskapning i norsk økonomi og den bidrar til å bevare en foreldet næringsstruktur. Rapporten viser også at næringsstøtten til utvalgte næringer ikke bare koster staten milliarder, men har sin pris også for andre, mer vekstkraftige, deler av næringslivet.

– IKT-Norge har ingen tro på at politikken vil bli endret over natten, men vi håper dette kan danne grunnlaget for en lenge etterlengtet generaldebatt om norsk næringspolitikk, sier Bjercke. Han avslutter med å oppfordre næringsministeren til å følge opp dette arbeidet. – Vi har behov for en næringsminister som tørr å ta en lederrolle i å forberede Norge på de omstillingene som må komme når vi går over fra å være et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn, sier han.

«Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk», finner du her.

—-

For ytterligere kommentar eller mer informasjon om rapporten kontakt:

IKT-Norge:  Liv Freihow på 48250924

Vista Analyse: Ingeborg Rasmussen på 93461932