Fredag skrev jeg på Medier24.no om hvordan Bergen kommune forsøker å plassere ansvaret for sitt eget elendige it-sikkerhetsarbeid på en elev, ansatte og en systemleverandør. Alt for å forsøke å trekke oppmerksomheten bort fra egen fallit.

I dag fikk jeg tilsendt kopi av “ranselpost” (bilde av brevet nederst på siden) som er sendt med elever hjem fra skolene i Bergen.

Det er verre i Bergen enn jeg trodde. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg har ikke bare brukt nasjonale medier til å vri Bergen kommune unna skyld og fremstille et barn som det store problemet. Et barn de ansvarlige i kommunen ignorerte, et barn de har sørget for har fått sitt datautstyr beslaglagt og nå etterforskes av politiet. Et barn som altså pekes på og henges ut i nasjonale medier av Kommunaldirektøren i et forsøk på å hvitvaske en kommune helt på avveie.

Kommunaldirektøren har på vegne av kommunen sendt et brev hjem med elevene i Bergens skoler hvor kommunens grovt urimelige angrep på eleven for å beskytte seg selv inngår i et falskspill om it-sikkerheten som må få konsekvenser for kommunen.

I brevet fremstilles eleven som faktisk avdekket og varslet kommunen om de alvorlige problemene som problemet. Eleven som forsøkte å hjelpe kommunen er altså i følge Kommunaldirektøren problemet, og den grove omskrivingen av både virkeligheten, utelatelsen av sentral informasjon og hvem som er ansvarlige må umiddelbart korrigeres av kommunen.

Det er mange eksempler, noen er:

Kommunaldirektøren skriver i brevet at “Strakstiltak ble iverksatt”. Hendelsesforløpet er beskrevet som at kommunen gjorde tiltak ca 3 måneder etter at den ble varslet første gang av eleven. Det er altså ikke snakk om strakstiltak, men uansvarlig treg respons fra kommunens ansvarlige

Videre skriver hun at “Vi har ingen grunn til å tro at opplysningen er kommet på avveie”. Vel, med det vi nå har lært om kommunens it-sikkerhetsarbeid har vi andre ingen grunn til å tro at dette er noe kommunen har oversikt over. Uansett burde det vært skrevet at om opplysninger skulle være på avveie er dette et ansvar som i sin helhet er kommunens.

Hun hevdet også at kommunen “tar sikkerhetsfeilen som ble avdekket på største alvor”, om det hadde vært sant hadde kommunen tatt feilen på alvor når den ble varslet og ikke forsøkt å legge skylden på en elev. Det burde stått “vi skulle selvsagt tatt feilen på alvor, det er sterkt beklagelig at vi ikke gjorde det vil nå bli satt i gang en ekstern etterforskning av kommunens handlinger.”

Brevet avsluttes med en henvisning til pressemeldingen kommunenes kommunikasjonsfolk har publisert som del av sitt falskspill for å frikjenne kommunen og legge ansvaret på en av sine egne elever.

Dette er så stygt at det er vanskelig å finne ord. Er det noen voksne på jobb i kommunen som kan rydde opp i dette? Noen som kan korrigere denne misvisende informasjon som er spredd til elevenes hjem?

Hvem skal beklage til eleven at kommunen har sendt dette til “Foreldre og foresatte til elever”?

 

bergen ranselpost