Liv Freihow fra IKT-Norge og Espen Andersen fra BI skriver i Aftenposten 5. juni 2012 om behovet for en total gjennomgang av næringspolitikken.

Vi trenger en ny norsk nærings- og innovasjonspolitikk. Den vi har favoriserer fortiden: Slik den fungerer idag, støtter og opprettholder den bedrifter med lav lønnsomhet og lite innovasjon, fremfor å å være drivstoff til nytt, innovativt og kunnskapsbasert næringsliv.

Les hele kronikken hos aftenposten.no.