Mandag 5 desember starter Lær Kidsa Koding Kodetimen 2016, for fjerde året på rad. Første året, 2013, hadde vi med i overkant av 10.000 elever. I 2014 var det ca 25.000 elever som brukte en skoletime på koding sammen med lærerne sine, mange med hjelp fra lokale it-bedrifter og foreldre, og i 2015 var det i underkant av 50.000 som deltok. Til nå i 2016 i år (kl 21:46 27/10) er det allerede 49260 elever fra 575 skoler er meldt på. Det er lovende, men likevel «bare» halvveis til 100.000!

Opptakten til årets kodetime kunne ikke vært bedre. Torbjørn har fått i gang prøveprosjekt med valgfag i programmering. I Oslo kommune har Raymond fulgt opp løfte fra valgkampen og kursing av ungdomskoleelver som skal lede kurs for alle 4. klassinger i Oslo på AKS (SFO eller i Norge) er godt i gang. Lær Kidsa Koding kunne akkurat offentliggjøre at vi er den første nasjonale partneren for micro:bit i verden. Jan Tore Sanner uttalte nylig at det nå er «150 skoler som har valgfag programmering, og det ville ikke ha skjedd uten LKK». Vi kommer til å passere 100 kodeklubber i Norge i løpet av 2016, og ikke minst gjør de frivillige i Lær Kidsa Koding fantastiske ting rundt i landet hver dag.

I år vil vi også ha med Torbjørn på kodetimen, og blir du med Torbjørn vil erfare hvor lett, morsomt og utviklende programmering kan være.

Kodetimen er en skoletime med programmering som alle lærere & elever i Norge kan gjennomføre, lære av, kose seg med & bli inspirert av! Dette kan bli den viktigste skoletimen i 2016, og en enorm inspirasjon for 2017! Herved en stor takk & lykke til til alle lærere og elever som nå er eller skal i gang med kodetimen. Her kan du se hvilke skoler og klasser som har meldt seg på så langt i år, ser du godt etter ser du barnehagebarn også.

Og til alle skoleeiere og skoleledere der ute (som begge må ta mye mer ansvar enn de gjør nå) – les mer om kodetimen, det er helt gratis og alle nødvendige ressurser er lett tilgjengelig på nettet! Sjekk også Drammen kommune, der skal alle elevene være med, på tide å flytte til Drammen?

Gjennom historien har mennesker lagt ned mye ressurser, tid og konsentrasjon i å lære språkene de har rundt seg. Det har handlet om alt fra å lese og tolke dyr (viktig å se forskjell på en sovende & angripende mamut) eller til å utvikle og forstå hverandres muntlige og skriftlige språk.

I dag er det selvsagt, men dessverre ikke for alle (enda), at kode – maskinenes og menneskenes felles språk – må stå høyt på agendaen. Siden vi startet Lær Kidsa Koding i 2013 har 15 land i Europa tatt programmering inn i skolen, vi henger etter. Når norske skoler i 2016 ikke har kode på pensum og programmering som aktivitet er det sammenlignbart med om skriftlig norsk ikke var pensum. I dag lærer barn og unge å være brukere (les: å lese) både i og utenfor skolen, men de lærer ikke å være skrivende skapere, utviklere og problemløsere (les: å skrive).

Høsten 2016 begynte mange studenter på IT- og andre realfagsstudier ved studiesteder over hele Norge uten å kunne grunnleggende programmering, det er som om deres studentkollegaer på Norsk, og andre språkstudier, ikke kunne skrive. Kode skal inn i mange fag for å styrke fagene og bedre nå målene i for eksempel kunst og håndverk, matte, norsk, engelsk, etc. Vårt lærernettverk har gått systematisk gjennom læreplaner for grunnskolen og vist hvordan programmering kan brukes til å nå læringsmålene de forskjellige fagene.

Kode og programmering er strukturert kommunikasjon, problemløsing, matte, kreativitet, innovasjon, gir umiddelbar tilbakemelding, sosialt, internasjonalt & i tillegg er det veldig gøy… det bør være opplagt for alle at kode skal ha en sentral plass i skolen.

Har vi råd til å bare drive med «menneskespråk» i skolen, det enkle svaret er: NEI! Det litt lengere svaret er at vi må jobbe med maskin-menneskespråk, dvs kode, i skolen!

Kodetimen er en flott start, og vi forventer mye av norske skoler, norske skoleeiere (og hvis de ikke tar grep må vi kanksje revurdere eierskapsstrukturen?) og kunnskapsministeren fremover. Neste uke tar mange lærere ansvar og sørger for at klasser ved disse skolene deltar i kodetimen:

foreldre, elever, skoleeiere og egentlig alle bør takke og bli inspirert av insatsen som gjøres her – takk!

Er ikke din skole på lista? det er ikke for seint, se her om hvordan skolen din kan være med.