De siste par dagene har en alvorlig voldssak satt spor, fordi straffen ble satt til 30 timer samfunnsstraff mens aktor ba om 75 dagers fengsel. Straffen ble redusert fordi mannen som utøvde volden mot sin kone skal ha vært provosert av bilder, bilder det er forståelig at han ble provosert av. Jeg skal ikke kommentere hverken handlingen eller straffereaksjonen, men det er et viktig element i saken som ikke synes å være belyst, i alle fall ikke belyst i den offentlige omtalen av saken.

Mannen skaffet seg tilgang til de omtalte bildene ved at han brøt seg inn i sin kones telefon. Metoden for innbruddet er svært enkel, men er likevel helt opplagt et innbrudd. I Dagsnytt atten 3 mars ble metoden beskrevet presist av programleder Fredrik Solvang: «mens hun sov førte han fingeren hennes til telefonen og fikk åpnet den, og der lå det bilder av at hun var utro med en annen mann». Voldshandlingen, med påfølgende domfellelse, er altså en konsekvens av et innbrudd begått med formål om å skaffe tilgang til materiale som skulle være beskyttet mot nettopp slik tilgang fra uvedkommende.

Ikke bare har domfelte begått innbrudd og dermed ulovlig skaffet seg tilgang til bildene. Han har brukt en metode Høyesterett i 2016 enstemmig sa er så inngripende at politiet ikke kan bruke for å skaffe tilgang til data i en etterforskning.

Den gang sa advokat Inger Marie Sunde at dommen slår fast at det ikke finnes «lovhjemmel som åpner for at man med makt kan bruke en persons kroppsdel, for eksempel fingeravtrykk eller øye – iriskontroll, for å undersøke andre objekter utenfor kroppen».

Det er nettopp det som er blitt gjort i denne saken. Den dømte har benyttet en metode for å bryte seg inn i et låst digitalt arkiv, som høyesterett i 2016 enstemmig har sagt ikke kan brukes av politiet i etterforskning. Paradoksalt nok var etterforskningen da i en sak mot en person «som er siktet i en straffesak om grov kroppsskade».

I 2016 ble politiet nektet tilgang til en metode for å sikre tilgang til bevis, i 2017 får en voldsutøver redusert straff som et direkte resultat av å ha benyttet metoden.

Omstendighetene domstolen har funnet straffereduserende i den nylig avsagte dommen i Stavanger er i seg selv resultat av en handling som den dømte burde være etterforsket, tiltalt og dømt for. Innbruddet er et godt eksempel på hvorfor vi stadig sier det er for lite kunnskap om og fokus på sikkerhet. Saken bør sees i sammenheng med pågående debatter om it-sikkerhet, hacking, etikk og ansvar for beskyttelse av data.

Det er ingen tvil om at voldshandlingen i saken er alvorlig og debatten etter dommen er viktig. Dessverre viser saken også at vi har mye ugjort med tanke på håndtering av it-sikkerhet, enten det er generelt i samfunnet eller i etterforskning og domstolsbehandling. Bør digitale innbrudd premieres?