Offentlige tjenester er ikke tryggere på papir, enn digitalt
Offentlige tjenester er ikke tryggere på papir, enn digitalt

IKT-Norge er glade for at regjeringen løfter IKT-politikken til å bli fornyingspolitikk, og at digitaliseringspolitikken er forankret i hele regjeringen. – Endelig får også Norge sin digitaliseringspolitikk og IKT-Norge er glad for målsettingen om å fulldigitalisere offentlig sektor, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

IKT-Norge er imidlertid bekymret for at det ikke settes konkrete tidsmål for når digitalt førstevalg skal være en realitet for innbyggerne. I Danmark har de besluttet at all kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere skal skje digitalt innen 2015.  – På nett med innbyggerne forplikter, og politikken må følges opp gjennom klare tidsfrister for alle i offentlig sektor, ellers blir dette fort en sovepute. Det må ikke være frivillig å følge den politikken for noen i offentlig sektor, sier direktør for myndighetskontakt Heidi Austlid.

– IKT-Norge er glade for at digitale løsninger skal være normalen, men forventer at alle innbyggerne får sin personlige digitale inngang til offentlig sektor, der alle tjenester samlet et sted. Det betyr at kommunene og etatene må forpliktes på når de skal levere et digitalt førstevalg. – Digitalt førstevalg forutsetter god infrastruktur i hele landet. Derfor er IKT-Norge bekymret over manglende hastighetsmål og lovnader om når høyhastighets bredbånd skal være på plass slik som våre naboland, avlsutter Hoff.

IKT-Norge er glade for at alle nå skal få en digital postkasse, at det skal etableres et kontaktregister og en trygg og sikker elektronisk ID. IKT-Norge mener den digitale postkassen må leveres av de allerede eksisterende kommersielle aktørene i markedet via et offentlig anbud, og ikke gå på et stort offentlig utviklingsprosjekt, sier Hoff.

Statsministeren understreket at vi nå skal ta teknologien i bruk og at teknologi frigjør store ressurser. Dette viser til det fulle at IKT-næringen nå må løftes til å bli et nasjonalt hovedsatsingsområde. Skal vi få til det ambisiøse digitaliseringsprogrammet trenger vi en sterk IKT-næringen i Norge, avslutter Hoff.

For mer informasjon og kommentarer – ta kontakt med generalsekretær Per Morten Hoff på telefon 92 02 23 54 eller direktør for myndighetskontakt Heidi Austlid på telefon 90 74 52 10.