I en kommentar til Statsbudsjettet som ble lagt frem i mai sa Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge, blant annet at,  «IKT-næringen er en bransje som trenger mer arbeidskraft. Da er det synd at Regjeringen ikke benytter anledningen til å øke antall IT-studieplasser og omskolere flere ledige dit».

I dag da Venstre, KrF, FrP og Høyre presenterte revidert budsjett på Stortinget så var det med glede IKT-Norge kunne konstatere at det nå tilkommer 200 studieplasser for IKT og helsefag.

I følge IKT‐Norges kompetanseundersøkelse 2015, mangler IKT‐næringen 6300 arbeidsplasser. 57% av bedriftene svarte at mangel på kompetanse er største hindring for fremtidig vekst. På OECD´s statistikk over antall personer med høyere utdanning innen IKT kommer Norge nesten dårligst ut av samtlige nasjoner.

– Nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett er bra. Vi er glade for at man har kommet frem til at vi må øke kompetansen og utdanne fler IT-eksperter. Men – 200 plasser, der vi ikke vet fordelingen enda, er ikke tilstrekkelig. Torbjørn Røe Isaksen må stille med 1000 studieplasser for 2017, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge.

– I 2015 kom kun 10% av søkerne inn på IT-studier.  Kun en av nødvendig fire IT-stillinger vil være besatt i 2030 om  ikke flere IT-utdannes. IKT-Norge forventer flere IT-studieplasser i fremtiden og samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner på etterutdanning, avslutter Austlid.

 

Avtale om revidert nasjonalbudsjett 2016.