IKT-Norges Liv Freihow skal gi regjeringen råd om åpenhet i forvaltningen

Et nytt uavhengig råd skal støtte regjeringen i arbeidet med en mer åpen forvaltning. I rådet sitter Joachim Nahem fra International Law and Policy Institute, Guro Slettemark fra Transparency International Norge og Liv Freihow fra IKT-Norge.

OGP_logo_-_print_layers– Norge blir sett som et foregangsland innen åpenhet med et sterk demokrati og en transparent forvaltning. Det er viktig at ikke dette blir en sovepute for oss som nasjon; mange land har tatt mer ambisiøse skritt mot åpenhet enn Norge de seneste år. Ikke minst er informasjonssamfunnet avhengig av en åpen, transparent forvaltning og tilgang til informasjon, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Norge har sluttet seg til Open Government Partnership (OGP) som ble opprettet etter initiativ fra USAs president Barack Obama. OGP er et internasjonalt samarbeid for å styrke åpenhet, demokrati, bruk av teknologi for å tilgjengeliggjøre data og arbeid mot korrupsjon. 65 land deltar i samarbeidet hvor det sivile samfunnet er en likeverdig partner med forvaltningen.

– Åpenhet er viktig for å skape en effektiv forvaltning som innbyggerne har tillit til. Rådet skal fremme diskusjoner mellom forvaltningen og det sivile samfunn om demokrati, åpenhet og arbeid mot korrupsjon, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Paul Chaffey.

Åpenhet er viktig for å skape en effektiv forvaltning som innbyggerne har tillit til – Paul Chaffey

Rådet skal være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet i Norge, og er valgt av KMD. Rådet skal blant annet gi innspill til de handlingsplanene Norge har i regi av OGP, involvere relevant aktører og utveksle kunnskap og erfaringer med andre OGP aktører internasjonalt. Rådet velger selv hva de vil gi råd og innspill om.

– Vi ønsker å sikre at det Norge lover overfor OGP blir konkret og målbart, mener Liv Freihow. Der ser jeg at IKT-Norge virkelig kan bidra, og ikke minst være den som pusher på.