RigmorA_PaaskefrokostFornyingsminister Rigmor Aasrud presenterte i dag «Digital agenda for Norge:
IKT-politikk for vekst og verdiskaping” på en påskefrokost i regi av IKT-Norge.

IKT-Norge er svært fornøyd med at Norge i dag har fått sin digitale agenda. Dette setter retning for Norges videre utvikling. – Det er mange positive signaler i den digitale agendaen, blant annet satsing på skytjenester i offentlig sektor og næringsliv. Dette er et radikalt brudd med tidligere signaler, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Digital Agenda viser viktigheten av IKT-næringen og dens betydning for fremtidig verdiskaping i Norge. Derfor er det positivt at regjeringen understreker behovet for flere gode IT-hoder. IKT-Norge er derimot skuffet over at regjeringen ikke adresserer tiltak for digital kompetanse for elever, lærerstudenter og lærere. – Vi forutsetter at når regjeringen sier A må de også si B. Derfor må IKT nå bli et nasjonalt hovedsatsingsområde, sier Hoff.

 Målsettingen om at Norge skal bli en av de ledende bredbåndsnasjonene i Europa er ikke spesielt modig. IKT-Norge mener man blir god på det man blir målt på. Derfor må Norge ha et tydelig hastighetsmål slik våre naboland har satt. Regjeringen understreker at de ønsker markedsstyrt utbygging av høyhastighets bredbånd. IKT-Norge støtter dette og understreker viktigheten av at hindre fjernes. Graving står for mellom 70-90 prosent av kostnaden for fremføring av fiber. Statsråden understreket at ny graveforskrift er klar før sommeren. IKT-Norge vil understreke viktigheten av at denne forskriften må gjelde både riksveier og kommunale veier. Nettopp fordi fremføring i dag er et problem i og ved kommunale veier. Skal målet om å bli best i Europa nås, må kommunale preferanser vike, sier Hoff.

 IKT-Norge mener regjeringen nå må frigi alle offentlige data, og at geografiske data ikke unntas. – Det er bra at regjeringen fremmer digitalt innhold som viktig, men meldingen adresserer ikke hindrene for å få til verdiskaping basert på offentlige data, sier Hoff.

 IKT-Norge er begeistret for at regjeringen fremmer mobile betalingsløsninger, men vi er opptatt av at markedet må være åpent for nye aktører og teknologier.

 Det er flott at regjeringen fremmer IKT som et virkemiddel for å redusere utslipp. – Også på dette området må ting sees i sammenheng. Det er et paradoks at det er moms på digitalt innhold og ikke på papirproduksjon. IKT-Norge er fornøyd med at regjeringen fremmer Norge som vertsnasjon for grønne datasentre. Skal vi bli en attraktiv nasjon for etablering av grønne datasentre må våre rammebetingelser tilpasses et globalt marked.

 Digital agenda viser vei – IKT-Norge ser fram en bred politisk diskusjon, og foreslår at det etableres en digitaliseringskommisjon som støtter og følger arbeidet.