Kommentar publisert i Kort sagt, Aftenposten 27.01.2016 

Industri 4.0 er temaet i Davos. I Norge diskuterer vi endelig delingsøkonomien og Uber har blitt et hett tema. I Davos diskuterer de hvordan nye forretningsmodeller endrer næringslivet og vil skape ny vekst.

Det er hit vi bør flytte fokus.

Norske ledere mener at de ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, men det er ikke tilfelle. En undersøkelse i regi av BI, viser at norske virksomheter er langt mindre opptatt av digitalisering, enn ledere i andre land. Et flertall av norske ledere tror at omsetningen ikke er truet av digital disrupsjon.

En forklaring kan være at konkurransetrykket har vært lavere i Norge. En annen forklaring er at det er uklarhet om hvem som har makten over digitale prosjekter. Er det IT-sjefen, eller er det de som driver forretningsvirksomheten?

IT-næringen bør også ta sin del av ansvaret. Vi har snakket et teknologispråk bare IT-sjefer skjønner. Vi har koblet opp bedriftene, men i for liten grad koblet oss sammen med dem. IT-næringen må nærmere sine kunder.

Digitalisering må inn i toppledelsen i bedriftene og inn i styrerommene.