Kommunalminister Jan Tore Sanner lover at all statlig post skal komme digitalt, men slik strategien fremstår i dag er det oppskriften på å mislykkes. Det legges opp til at vi må forholde oss til flere ulike digitale postkasser fra det offentlige. Dersom den strategien blir stående, glemmer man brukerne. Og uten brukere blir det ingen suksess og ingen innsparinger for det offentlige.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv onsdag 30. juli 2014

IKT-Norge er sterk tilhenger av digital kommunikasjon mellom innbyggere og offentlig sektor, og nettopp derfor har vi støttet beslutningen og prosessen om etablering av en digital postkasse. Digital postkasse er en av de viktigste driverne for å lykkes med digtaliseringen av offentlig sektor, og muliggjør en mer tilgjengelig og oversiktlig kommunikasjon mellom offentlig sektor, innbyggere og næringsliv. Samtidig ser vi at flere offentlige aktører ikke følger de beslutninger politikerne har tatt om en felles digital postkasse, og etablerer egne konkurrerende løsninger.
Kronikk-DN-2014-07-30-faksimile

Dette vil stille krav til oss alle om å være superbrukere på offentlig forvaltning.

Når kommunalministeren i DN 25. juli setter en digital tidsfrist fra 2016, og lover oss alle digital postkasse, er det en sannhet med modifikasjoner. Dette gjelder bare nesten all post
du får fra staten. Posten du får fra skatteetaten kommer i en annen løsning enn Sanners digitale postkasse til innbyggerne, fordi de er fritatt fra felleskassen. Kommunal post kommer i en annen løsning, helsepost i en tredje og informasjon om studielån i en fjerde. Dette vil skape stor forvirring, og vil stille krav til oss alle om å være superbrukere på offentlig forvaltning.

Effekten blir hverken forenkling eller mindre sløsing av skattekroner. Dette er ikke annet enn manglende styring, manglende forståelse for brukernes behov og dårlig bruk av offentlige penger. Dette kan skje i Norge fordi alle etater og forvaltningsnivå i prinsippet har digital selvråderett. Her må regjeringen skjære igjennom.

Når du får brevpost kommer brevet i postkassen, uavhengig om det er privat, kommersiell eller offentlig avsender. Slik burde det også være når det gjelder digital post. I Danmark er digital postkasse en suksess, nettopp fordi ulike forvaltningsnivå har evnet å samle seg om en felles løsning og benytter denne til offentlig såvel som kommersiell post. Brukerne forholder seg til én digital postkasse med én innlogging de lærer seg fordi postkassen blir hyppig åpnet og brukt. I Norge skal man derimot forholde seg til en rekke ulike løsninger med ulike innlogginger. Det betyr forvirring og kaos.

Skal vi lykkes med digital post og kommunikasjon, må offentlig sektor evne å samle seg om en felles løsning, og de beslutninger som tas av regjeringen må følges av hele forvaltningen. Det er avgjørende at dette nå ryddes opp i slik at vi alle kan samles om et vellykket digitaliseringsløp.

Per Morten Hoff og Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge