IKT-Norge roser regjeringen som nå har besluttet at offentlig sektor skal bruke løsninger i markedet for å distribuere offentlig digital post trygt og sikkert til innbyggerne og næringslivet. – Dette betyr at brukerne kan forholde seg til én postkasse, fremfor å skille mellom offentlig og privat post, sier Heidi Austlid, direktør myndighetskontakt i IKT-Norge.

Where's my mail?
Éole / Foter / CC BY-NC-SA

Digital postkasse er som en vanlig postkasse der brukerne kan få all post digitalt på en trygg og sikker måte. Det betyr blant annet at helseopplysninger, dialog med offentlige kontorer o.l. kan samles ett sted og arkiveres. – Digital postkasse vil gi milliardinnsparinger. Sammen med eID vil dette gi enklere, sikker og trygg kommunikasjon mellom offentlig sektor og brukerne, sier Austlid.

IKT-Norge forutsetter imidlertid at den løsningen som blir valgt kan benyttes av både stat og kommune, slik at innbyggerne kan oppleve én samlet offentlig sektor. IKT-Norges kommunekartlegging 2012 viser at kommunene ønsker å ta i bruk felles nasjonale løsninger slik at innbyggerne kan få det samme tjenestetilbudet uavhengig av i hvilken kommune de bor eller hvem som leverer tjenesten. – I Danmark deler staten sine tjenester med kommunene, noe som gjør at de får full effekt fra første dag. Dette vil være en lav investering sett i sammenheng med milliardgevinstene det vil gi, sier Heidi Austlid.