IKT-Norge er glade for at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og myndighetene har lyttet til våre argumenter når de nå anbefaler at det offentlige tar i bruk løsninger i markedet for å distribuere digital post trygt og sikkert til innbyggerne og næringslivet. Samtidig vil vi understreke at Altinn spiller en viktig rolle i digitalisering av offentlig sektor. Dette betyr at brukerne kan forholde seg til én postkasse, fremfor å skille mellom offentlig og privat post. IKT-Norge forutsetter nå at nasjonale løsninger også kan benyttes lokalt slik at innbyggerne kan oppleve én samlet offentlig sektor, som på sin side vil spare inn utgifter i milliardklassen.

Markedet best på digital post – les hele uttalelsen fra Difi her.

Digital postkasse er som en vanlig postkasse der brukerne kan få all post digitalt på en trygg og sikker måte. Slik kan du samle all post ett sted og arkivere den så du kan finne den tilbake.