– Nå får alle innbyggere lettere tilgang til offentlige tjenester på nett. IKT-Norge er glade for at regjeringen har lyttet til oss. eID er katalysator for digitalisering av offentlig sektor og derfor svært viktig, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge. 


IKT-Norge gir i dag ros til regjeringen for at de har inkludert BankID som nasjonal eID-løsning, i tillegg til Commfides og Buypass, samt MinID.- Dette betyr i praksis at innbyggerne kan ha samme innlogging til både offentlige og private tjenester. I Danmark har de i flere år hatt en tilsvarenede løsning gjennom NemID, som kan brukes til alt fra nett-shopping til barnehagesøking, sier Austlid.

Det er tre avgjørende felles løsninger som må på plass for å utvikle en effektiv offentlig sektor der innbyggerne i stor grad betjener seg selv:

  • elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå (nivå 4)
  • ett grensesnitt mot offentlig sektor via “min side”
  • digital postkasse for sending, mottak og oppbevaring av post


IKT-Norge forutsetter imidlertid at eID-løsningene nå kan brukes av kommunenes nettjenester. IKT-Norges kommunekartlegging viste at kommunene ønsker å bruke de samme felles løsningene som staten utvikler, men at det er mange hindre for å få det til. Eksempelvis er det i dag kun to kommuner som får benytte Altinn. – I Danmark deler staten sine tjenester med kommunene, noe som gjør at de får full effekt fra første dag. Dette vil være en lav investering sett i sammenheng med milliardgevinstene det vil gi, sier Heidi Austlid.