– Telenors visjon er ikke å levere utbytte til aksjonærene, selv om vi gjør det også. Vår visjon er å styrke fellesskapene (“empover societies”), var ordene Sigve Brekke, Telenors konsernsjef, i dag tidlig åpnet selskapets “Big data for social good”-konferanse med. Å bygge mobilnett i Pakistan og Asia handler virkelig om det.

For som Pakistans ambassadør, Ms Riffat Masood, poengterte på et frokostmøte før konferansen: -Mesteparten av befolkningen er på mobil, selv de fattigste av de fattige og analfabetene. Da får Telenor og de andre telekomselskapene tilgang til enorme mengder representativ data. Disse kan bearbeides og brukes av helsemyndigheten til å redde liv når epidemier som malaria og meslinger eller naturkatastrofer som flom og jordskjelv oppstår.

Dr  Amy Wesolowski fortalte hvordan data fra folks reiser koblet med værprognoser kan forutse hvor og når en malariaepedemi sprer seg, flere uker tidligere enn en klarer uten mobildata fra Telenor.

Telenor samarbeider med Harvard School of Public Health om et prosjekt i Pakistan. Dr  Amy Wesolowski fortalte hvordan data fra folks reiser koblet med værprognoser kan forutse hvor og når en malariaepedemi sprer seg, flere uker tidligere enn en klarer uten mobildata fra Telenor. Tidligere varsling gjør det lettere å omorganisere helseressurser og begrense omfanget og konsekvensene av sykdomsspredning.

Alex Pentland fra MIT Media Lab, som nettopp har utviklet en Big data-strategi for FN til generalsekretæren, dro opp det store bildet. Menneskelig adferd veksler mellom vaner og utforskning, og vi har en tendens til å gjøre som de menneskene vi bruker mye tid sammen med. Data fra for eksempel reiser, telefonering, kredittkortbruk kan avsløre menneskers risikoadferd. Dette er verdifull kunnskap på mange områder fra kommersielle formål som kredittvurdering, forsikring og hvem som har stor sannsynlighet for å ville kjøpe dyre klokker til samfunnsstyring som å forutsi hvor kriminelle handlinger kommer til å skje, når og hvor det kommer opprør/demonstrasjoner og organisering av transport for å unngå køer i byene.

Basert på mønstre i tidligere økonomiske sjokk kan en også forutsi hvor arbeidsledigheten særlig ligger an til å øke og målrette tiltakene mot disse personene. Mexico bruker big data til å identifisere de aller fattigste innbyggerne i sitt trygdeprogram.

En verden som teller er dermed en verden som bedre kan forutsi hvor menneskelig lidelse kommer til å skje og dermed kan fellesskapene (myndigheter og frivillige) lettere gripe inn og hindre at det faktisk skjer eller i det minste begrense omfanget av lidelsene.

Dette reiser også debatt om myndighetenes rett til å observere menneskenes adferd.

Dette reiser også debatt om myndighetenes rett til å observere menneskenes adferd. Personvern og informasjonssikkerhet er krevende spørsmål i vesten, men er enda mer ufullkomne i de fleste u-land. Utviklingsland trenger bedre regler som gir mennesker rett rett til å nekte bruk av data, men også regler som gir plikt til å anonymisere. På den annen side må en også få slutt på unødvendig hemmelighold fra myndigheter slik som at enkelte land oppfatter helsedata som et nasjonalt sikkerhetsspørsmål. FN og World Economic forum arbeider nå med en global standard for personvern.

Portland anbefaler å gjøre big data nyttige og transparente på  en trygg måte gjennom ende-til-ende kryptering og blockchain-teknologi.

En befolkning med høyere levestandard gir høyere etterspørsel i et større marked, særlig for IKT-leverandører.

Det er gode grunner til at aksjonærene ikke skal nekte ledelse og ansatte i Telenor å være engasjert i å “styrke fellesskapene”. For på kort sikt vil økt bruk av data øke etterspørselen etter datatrafikk og andre av Telenors tjenester. På lengre sikt handler det om at Telenor har en svært langsiktig strategi om å bli værende i utviklingslandene i Asia. Da er det fornuftig å bidra der en kan, til høyere levestandard for hele befolkningen. En befolkning med høyere levestandard gir høyere etterspørsel i et større marked, særlig for IKT-leverandører.