– Nå må også våre næringspolitikere våkne! Når EU nå legger tyngde i å få fortgang på digitalisering av den europeiske industrien får vi en oppvåkning på at vi må gjøre det samme og koble oss opp til de virkemidlene som kommer, sier Roger Schjerva, sjeføkonom for IKT-Norge.

På riksmannsklubben i Davos la kommisær Oettinger i dag fram EU-Kommisjonens planer om et Industri 4.0-program for Europa. Hans budskap om hva den nye strategien skal inneholde kan oppsummeres i fire hovedelementer som handler om innovasjon, utvikling av nye digitale plattformer, bedre kompetanse og nye forretningsmodeller.

For det første vil EU-kommisjonen støtte oppbyggingen av regionale innovasjonssentre for testing av Industri 4.0-teknologi. For det andre ønsker Kommisjonen samarbeid for at Europa skal få en lederrolle i neste generasjons industrielle digitale plattform. Å forberede arbeidsstyrken for den digitale kompetansen som trengs er det tredje hovedpunktet. Til slutt peker Oettinger på at det må ryddes opp i reguleringer for bedre legge til rette for nye digitale forretningsmodeller.

– Norge må lage sin egen nasjonale strategi for digitalisering av industrien. I tillegg må vi vurdere hvor vi kan klare å koble oss til EUs strategi, for eksempel bør Næringsdepartementet vurdere om Norge kan klare å tiltrekke seg et av de regionale innovasjonssentrene som EU vil støtte, sier Schjerva.

EU-kommisjonen skal legge fram den endelige strategien på Cbit-messen i Hannover i mars.

IKT-Norge vil delta der.