London er verdens ubestridte fintech hovedstad. Men med Brexit er spillet igang om hvilke andre byer som klarer å bygge sterke økosystemer for fintech. Med myndighetene på banen kan Norge kan ta en viktig posisjon.

Vi er vant til at banker og store finansinstitusjoner er de som leverer tjenestene vi bruker for å håndtere penger. Om det gjelder forbruk, sparing, lån eller investering, er det stort sett banker jeg forholder meg til for å gjennomføre transaksjoner. De siste årene har andre type aktører kommet på banen og utfordret bankene på denne arenaen – små og store teknologiselskaper, som leverer digitale finanstjenester. Det kalles fintech, og er et begrep vi like gjerne kan lære oss først som sist.

– Byr på store muligheter for innovasjon

Fintech – sammensmeltingen av bank og tech, byr på store muligheter for innovasjon, verdiskaping, nye bedrifter og ikke minst et større mangfold av finansielle tjenester til folk. London er den byen i verden som har lykkes best i å skape en sterk fintech næring. Men det har ikke kommet av seg selv. Storbritannia kan skilte med et unikt samarbeid mellom regjering, næringsliv og myndigheter. Dette er selve nøkkelen til Londons fintech suksess.

Markedet for finansielle tjenester er en av de mest gjennomregulerte sektorene i næringslivet. Det er lett å forstå hvorfor – det er bokstavelig talt store verdier som står på spill. Så lenge finansielle tjenester utelukkende ble levert av store finansinstitusjoner var det tunge regelverket overkommelig. Banker og større finanskonsern har stort sett både økonomiske og faglige ressurser til å håndtere kravene.

Ny finansiell tidsalder

Men vi har beveget oss over i en ny finansiell tidsalder, der tjenester tilbys av et stort spekter av aktører – fra start-ups til store institusjoner. Det krever en endring i måten markedet reguleres. I 2018 innføres et nytt EU direktiv, PSD2, som pålegger banker å tillate tredjepartsaktører å koble seg på bankenes infrastruktur. Det vil føre til et nytt rush av fintech selskaper. Denne utviklingen stiller krav til myndighetene: regelverket for finansielle tjenester må tilpasses ny teknologi og de nye selskapene som kommer på banen. Myndighetene må se på det som sin rolle å fremelske innovasjon.

Storbritannias finanstilsyn (FCA) har nylig lansert en regulatorisk sandkasse. Hensikten er å la aktører teste ut tjenester i markedet i en «trygg havn», med midlertidig lemping av krav og uten å ha alle konsesjoner på plass. Til gjengjeld får myndighetene løpende informasjon om effekten av tjenestene, og dermed mulighet til å utvikle og tilpasse regulering på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Regulatorisk sandkasse

En regulatorisk sandkasse er uten tvil en interessant modell, som norske myndigheter bør vurdere.  I spillet om å skape verdenslendende markeder for fintech er regulatorisk innovasjon et viktig kort å flagge. Foreløpig er Storbitannia det eneste europeiske landet med en slik sandkasse, men modellen vurderes innført av flere.

Forrige uke sendte den amerikanske kongressen et forslag om å innføre en tilsvarende sandkasse i USA. Forslaget ble begrunnet med et ønske om å beholde og tiltrekke fintech innovasjon til USA. Et innovativt og smidig samarbeid mellom myndigheter og næringsliv ansees som hard valuta i fintech verden. Vi oppfordrer norske myndigheter til å ta dette på alvor.