Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud
Statsråd Rigmor Aasrud

IKT-Norge inviterer til idéstafett med fornyingsminister Rigmor Aasrud for regjeringens Digital agenda, som skal legges fram i 2012. Mer informasjon om arbeidet finner du her. Du kan følge idestafettens videostream og #itpolTwitter.

Program:

  • Kl. 08.15-08.30 Mingling og mat
  • Kl. 08.30-08.35 Åpning
  • Kl. 08.35-08.40 Velkommen ved Per Morten Hoff
  • Kl. 08.40-08.45 Innledning Rigmor Aasrud
  • Kl. 08.45-10.10 Digital idestafett
  • Kl. 10.10-11.00 Samtale om digital agenda

Følg idestafetten:

EU la frem sin Digitale Agenda 2010-2020 i 2010, og nylig ble It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” og den danske Digitale vej til fremtidens velfærd lagt frem i våre naboland.