IKT-Norge har spurt førstekandidatene fra de ti største kommunene i landet hvis de kan tenke seg å ta initiativ til en digital strategiplan for kommunen. Lister fra partier som ikke er representert på Stortinget er ikke inkludert.

– Hele 85% av førstekandidatene i IKT-Norges undersøkelse vil ta initiativ til at kommunen lager en digital strategiplan, forteller Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge. Vi forventer at dette følges opp slik at innbyggere får bedre digitale tjenester og det teknologiske næringslivet får bedre rammevilkår.

– Noen kommuner har lagt planer for digitalisering allerede, disse bør videreutvikles. Digitalisering gjør det mulig å spare ressurser og jobbe smartere, sier Austlid.

– Alle kommuner bør sette seg som mål å digitalisere alle tjenester. De må være enklest mulig for brukerne, men på innsiden må de være så smarte at de fremmer effektivitet og samhandling på tvers av sektorer. IKT-sektoren har høy verdiskapning. Alle kommuner kan gjøre mer for å tiltrekke seg ideer, kapital og kompetanse som kan løfte næringslivet i kommunen, sier Austlid. Og legger til at IKT-Norge er klare til å bidra med råd til kommuner som vil satse.

IKT-Norges undersøkelse har spurt førstekandidatene fra de ti største kommunene i landet. Lister fra partier som ikke er representert på Stortinget er ikke inkludert. Undersøkelsen avdekker ikke store forskjeller mellom kommuner og partier når det gjelder synet på om kommunen bør ha en digital strategiplan.

førstelistekandidater numbers
Vil du ta initiativ til en digital strategiplan for kommunen? Svar ja – 85%

Les mer her om IKT-Norges 5 råd før kommunevalget her.

Les mer om IKT-Norges kommunekartlegging fra 2014 som viste på at norske kommuner i liten grad gir innbyggerne sine digitale selvbetjeningsløsninger.