Over 140 millioner elever og lærere i hele verden bruker i dag norsk læringsteknologi. Det revolusjonerer både global læring og norsk næringsutvikling. Næringen i Norge har så langt skapt rundt 1000 nye arbeidsplasser og omsetter for rundt en halv milliard, skriver Anita Krohn Traaseth/ administrerende direktør Innovasjon Norge og Heidi Austlid/ administrerende direktør IKT-Norge i VG 27.01.2016(bak betalingsmur)

Norsk læringsteknologi – EdTech

Norske teknologiselskaper leverer i dag løsninger som gir barn og unge over hele verden muligheten til å bli bedre i fag og få tilgang til læring, hvor enn de er og på alle digitale plattformer. Norsk læringsteknologi, også kalt EdTech, gjør læring mer motiverende og gir læreren mer tid til undervisning og mindre til administrasjon og retting.

Tidlig ute

EdTech er teknologiinnovasjon på sitt beste, og vekstpotensialet er enormt. Allerede har norske digitale læringsløsninger over 140 millioner brukere og oppnår internasjonal oppmerksomhet. Suksessen skyldes solid forståelse av læring og pedagogikk i kombinasjon med teknologisk nyvinning.

Vi var tidlig ute med edtech i Norge, og skal takke blant annet Fronter og Itslearning som har banet vei. Nå består EdTech-næringen av store og små selskaper som leverer verktøy for at læring kan organiseres smartere og være mer motiverende.  

Norske Conexus muliggjør tilpasset opplæring til hver enkelt elev fordi deres teknologi analyserer elevdata og gir elevene oppgaver ut i fra nivå. Kikora gir elevene mulighet for å regne avanserte matematikkoppgaver og få umiddelbar respons. Sliter eleven med algebra, gir løsningen ekstra oppgaver. Kahoot er en spillbasert læringsplattform som skaper kontakt mellom barn i hele verden, og Creaza gir elevene mulighet for innholdsproduksjon. Numbers er et nytt digitalt mattespill som får 4-åringer med læringslyst til å knekke regnekoden.

Tilpasset læring

Teknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig og tilpasset hver enkelt av oss. Det gjør at måtene vi lærer på blir både endret, utfordret og forbedret. Ved bruk av digitale løsninger kan læring tilpasses elevens nivå og behov. Ved at elevene kan få umiddelbar tilbakemelding på en skoleoppgave kan det også gi en økt mestringsfølelse. Læreren kan ved hjelp av å analysere elevdata sikre alle faglig progresjon.

De som sliter i faget kan bli bedre, og de som er faglig sterke kan strekke seg enda lengre. Digitale læringsløsninger er derfor eneste måten å optimalisere læring på – rett og slett fordi alle får tilpasset opplæring. Læringsteknologi frigir også rettetid for læreren og gjør dermed lærerens tid i og utenfor klasserommet mer effektivt.  

Teknologien kan også styrke samarbeid mellom hjem og skole, og norske løsninger har vist at fraværet reduseres og resultater blir bedre når skole og hjem har direkte kontakt på sms.

Flere ben å stå på

Norsk edtech-næring er i sterk vekst, og får stor internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. På kort tid har denne næringen over 60 norske selskaper med rundt 1000 ansatte og over 140 millioner brukere i hele verden. Dette er en ny vekstnæring som i dag omsetter for rundt en halv milliard.

Sammen ønsker vi å styrke vekstpotensialet, og derfor løfter vi nå næringen i flokk både til London denne uken og senere i år til USA. Under paraplyen The Norwegian Classroom skal norsk edtech posisjoneres på det globale markedet. Næringen har nådd kritisk masse og har potensial for å bli `industrialisert’. 

Norge trenger flere ben å stå på i fremtiden. Vi trenger nye arbeidsplasser. Flere næringer må bidra. Norsk edtech-næring har et stort potensial fordi den løser viktige globale utfordringer og muliggjør utdanning til alle barn uavhengig av klasserom. Det betyr at norsk edtech-næring også kan bidra til å nå FNs mål om utdanning til alle.

Stolthet

Fremtidens læring vil ikke formidles i bok, men digitalt. Teknologi vil bare fortsette å utfordre hvordan vi organiserer utdanning – og vil flytte læring fra klasserom til mobile flater.
At norske digitale læringsløsninger nå ser ut til å lykkes i det globale markedet skal vi som nasjon være stolte av, og vi bør vurdere å industrialisere næringen ytterligere. En næring som formidler og kombinerer det beste fra Norge; kunnskap, kvalitet, teknologi og evne til å løse globale utfordringer.

 

Anita Krohn Traaseth/ administrerende direktør Innovasjon Norge

Heidi Austlid/ administrerende direktør IKT-Norge