IKT-Norge er veldig glad for at SSA, Statens standardavtaler, nå skal revideres og at man nå vil følge opp innkjøpsdirektivet hvor det fremgår at staten skal benytte framforhandlede og balanserte avtaler der det finnes.

– SSA har til nå verken vært balansert eller fremforhandlet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge. Jeg er glad at DIFI tar dette grepet og lytter på oss, det er ikke en dag for tidlig.

– De siste årene har det stadig blitt færre som har gitt anbud på store offentlige IKT-anbud som en følge av det ubalanserte avtaleregimet. Som stor innkjøper skal selvsagt staten stille tøffe krav. Men ikke urimelige krav, mener Hoff.

– IKT-Norge har i mange år gått i front på vegne av bransjen for å få mer balanserte statlige avtaler for it-innkjøp, belyser Per Morten Hoff. Vi har fått støtte av to statsråder i å fremme dette. Tidligere Statsrådet Rigmor Aasrud  la grunnen og vi er veldig glade for at nåværende Næringsminister Monika Mæland plukket opp stafettpinnen i dette viktige arbeid.

IKT-Norge har spesielt blitt spurt av DIFI om å være med i referansegruppen som skal diskutere utvalgte temaer i arbeidet med revisjon av avtalene og vi ser frem til å være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet.