World IPv6 launch banner 512I dag feirer vi IPv6 fordi det er tomt for IPv4 som internett bygges på i dag. Vi markerer at det er ikke et spørsmål om vi ønsker å forlate IPv4 til fordel for IPv6, men hvor raskt vi kan gjøre det.

– Alt ligger egentlig til rette for en rask overgang til IPv6, men dessverre ser det ut til at mange bevisst eller ubevisst satser på kompliserende og fordyrende overgangsløsninger for å slippe å gjøre overgangen nå, sier Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT-Norge og president i den norske avdelingen av det internasjonale IPv6 forum.

Den siste tiden har det vært skrevet mye om hvordan Norge leder an internasjonalt på IPv6. World IPv6 Launch er nok årsaken til at det er interesse for å se på disse tallene nå, men gir de et riktig bilde og er det interesse for IPv6 i Norge? Vi har fagfolk som er ledende på IPv6, vi arrangerer konferanser i verdensklasse på IPv6, men er Norge ledende på IPv6?

 – I Norge er det enkeltansatte, enkeltbedrifter og IPv6forum som har ledet an i arbeidet med å etablere fokus på og starte overgangen til IPv6 – et av flere eksempler på at IKT-næringen går foran og tar ansvar på vegne av det norske samfunn og næringsliv, sier Torgeir Waterhouse.

Når det sies at Norge er ledende, vises det som regel til tall fra RIPE. Tallene forteller oss at ca 50% av norske internettleverandører teknisk annonserer et IPv6-prefiks, men sier ingenting om hvor mange tjenester eller sluttbrukere som bruker IPv6 i Norge. Ser vi på flere tall fra RIPE vil vi oppdage at at Norge ligger langt nede på lista over bruk, og at utbredelsen dessverre er alt for liten.

 – Tallenes tale er klar, i Norge er vi langt unna det nivået vi burde være på. Før World IPv6 Launch i dag så har Norge 0,149% IPv6 brukere mens for eksempel Frankrike har 3,022%. Vi forventer at disse tallene vil øke etter i dag, men Norge vil antagelig ikke klatre på lista av den grunn, sier Waterhouse.

Status i Norge er at mange har gjort et betydelig stykke arbeid, men det er alt for mange som unngår dette, og dermed gjenstår det mye arbeid for å få tjenester, lokale nettverk og sluttbrukere over på IPv6.

 – Når IPv6 feires i dag er det grunn til å rette en ekstra takk til de enkelt selskapene og enkelt ansatte som har lagt ned en stor innsats for å gjøre Norge IPv6 klar, de skal vi feire i dag, sier Waterhouse.

Det er grunn til å peke på at IPv6 ikke tas tilstrekkelig på alvor. I høring på ny referanseskatalog nylig skrev Difi: “IPv4 vil være i utstrakt brukt om 15 til 20 år” og gjør med dette en merkelig, og i verste fall effektiv manøver for å bremse overgangen til IPv6 i Norge.

– Vi er bekymret for konsekvensene av Difis passive tilnærming. De vet at det er tomt for IPv4-adresser, men velger likevel å kommunisere til offentlige etater at det ikke haster. Jo lenger man venter, jo mer kompliserende og fordyrende blir overgangsordningene, sier Waterhouse.

IKT-Norge IPv6 Forum anbefaler alle å starte eller fortsette overgangen til IPv6 nå. De bedrifter og offentlige aktører som enda ikke har startet strategi og planleggingsarbeidet, bør gjøre dette allerede i dag.

Gratulerer med World IPv6 Launch, sett IPv6 på agendaen nå, vi sees på neste IPv6-konferanse i regi av IKT-Norges IPv6 forum!

Ill.:worldipv6launch.org