Hvis vi skal følge hype Gartners hype-cycle kurve er vi snart nær toppen. Det betyr at det er like før vi møter en bratt nedoverbakke, og da er det greit å være føre var og se på hva som virkelig nytter.

IKT-Norge og undertegnede har jobbet innenfor “startupmiljøene” i mange år. Nå er vi inne i en fase hvor alt og alle vil sette seg inn en kontekst av oppstart, innovasjon og gründerskap. Det er utvilsomt bra, men også en kaotisk tilværelse for en gründer, som nå opplever og være et sted mellom popstjerne og bedriftsleder.

Vinnere av ulike pitchekonkurranser har mindre sannsynlighet for å lykkes

Man blir feiret som den “nye vinen” den ene dagen, men opplever at ingen vil kjøpe noe av deg dagen etterpå. Man går fra den ene “pitch battle “ til den andre, man kan sågar vinne, men ikke noe av dette gir deg penger i kasse, bortsett fra at man selv begynner å lure på hvorfor ingen ringer inn, når man tilsynelatende er en vinner. Det kommer nå data som tilsier at vinnere av ulike pitche-konkurranser har mindre sannsynlighet for å lykkes enn sine konkurrenter. Jeg tror noe av grunnen er at man mister fokus, man tror rett og slett at jobben er gjort, og vi som står rundt er med på lage en slik illusjon. Dessverre.

Bedrifter må generere verdi

Litt erfaring tilsier at vi må tilbake til det bedrifter handler om, de skal levere et produkt eller tjeneste som genererer en eller annen form for verdi. Til syvende og sist må denne være monetær. Altfor mange ønsker å bidra med alt utenom å kjøpe. Å selge (evt generere brukere) er det enhver oppstartsbedrift sliter med og den aller viktigste aktiviteten for å skaffe investeringer, nye ansatte og oppnå vekst. I den grad vi som næring ønsker å bidra i sterkere grad så tror jeg vi må se mer på hvordan vi faktisk kan kjøpe noe for ordentlige penger.

Det som skiller 500Nordics fra mye som skjer her i landet er nettopp fokus på salg og generering av inntekter og kunder/brukere

Opera bidro til dette da 500Nordics hadde sin preakselerator i Oslo forrige måned. Det som skiller 500Nordics fra mye som skjer her i landet er nettopp fokus på salg og generering av inntekter og kunder/brukere. Det er en svært etterspurt kompetanse i Norge som vi altfor ofte ikke tar med i regnestykker når vi skal hjelpe gründerne våre. Vi i IKT-Norge vil at våre oppstartsselskaper kan bidra inn i ekte anbud og løsninger som våre større selskaper har gående. For å sitere våre venner over dammen, det er på tide og “walk your talk”, og erkjenne at “money makes the world go round”.