Det som mangler i Norge er drivere som et godt fungerende marked. Vi ser at alt for mange gode løsninger forblir lokale prosjekter, og ikke finner sin vei til resten av landet. Dermed råtner de på rot, gir lite til helse-Norge og er ikke interessante for investorer, skriver Nard Schreurs, direktør eHelse og smart tech.

DN melder i dag at investeringer i helse har gått ned i Norge. Grunn til bekymring?

Ifølge avisa falt investeringene i helse fra 2014 til 2015 med hele 19 prosent. Det er uklart hva dette skyldes, som for eksempel kronekurs, eller hvilke deler av ”helse” dette gjelder, men på generelt grunnlag er dette en uheldig trend.

Grunn til bekymring?

For det første har Erna Solberg uttalt seg om at helseindustrien skal være en del av plasteret på Norges åpne oljesår. «Norge trenger flere ben å stå på», sa hun, og helseindustrien skulle blant annet være en av musklene i den nye norske økonomien.

For det andre er helse for øyeblikket et svært dynamisk område med helt unike muligheter for ny næring. Dette er et område som berører oss alle og som er av stor økonomisk betydning. Bare i Norge omsettes det for mellom 250 og 300 milliarder kroner årlig. Helse er i tillegg et av områdene som vil endres mest i de neste 10-15 år.

Norge trenger flere ben å stå på

Ifølge boka ”Waves of Digital Disruption” (James L.    McQuivey) slår endringsbølgen fra 2015 inn på alt som henger sammen med helse (med utdannelse, finans, bilindustrien og varehandel). Da er det synd at Norge ikke greier å henge med i svingene når det gjelder.

Atter en gang får vi illustrert at handling sjeldent skjer etter politikernes festtaler. Erna Solberg kan si hundre ganger at helse er et satsingsområde, men så lenge det ikke følges opp med både penger og gode tiltak, blir det bare løse ord.

bare løse ord

I næringsmeldingen som den forrige regjeringen fikk ut på slutten av sin periode, ble ”ehelse og velferdsteknologi” løftet som et eget satsingsområde for norsk økonomi. Denne meldingen ble ikke overtatt av den nye regjeringen.

Skjer det ingenting på helse i Norge? Joda! Forskningsrådet er i gang med å plukke søknader til IKTPLUSS, som skal gi fyrtårnsprosjekter for de neste ti årene. Det er mange andre gode initiativer, både innen offentlig sektor og næringslivet.

Skjer det ingenting på helse i Norge? Joda!

Det som mangler i Norge er drivere som et godt fungerende marked. Vi ser at alt for mange gode løsninger forblir lokale prosjekter, og ikke finner sin vei til resten av landet. Dermed råtner de på rot, gir lite til helse-Norge og er ikke interessante for investorer.

Det bør være grunn til bekymring, ikke investeringsnivået.