Hva kan vi lære av verdens største teknologi- og kulturarrangement, SXSW i Austin, Texas? Hvordan utnytter vi hippe Oslo? Dette er en gledesrapport fra Austin, og et hjertesukk for hva vi som byen Oslo og Norge som nasjon bør gjøre videre.

Vi er kommet vel hjem fra Austin med mange kontakter og muligheter for å bygge norsk eksportnæring basert på digitale tjenester. SXSW har klart noe vi i Oslo er i startgropen av: Å koble det å være hipp til det å drive næringsutvikling. Skal vi virkelig være talentenes by og land og bygge ny norsk næringsvirksomhet må vi gjøre langt mer. Som nasjon er vi utsatt – vi må finne ny olje å leve av, og oljeborerne er dagens teknologigründere. De har vi heldigvis mange av i Norge, og de leverer produkter og tjenester som kan konkurrere godt på en internasjonal arena. Men legger vi som nasjon godt nok til rette for ny norsk næringsvirksomhet?

afterlightimage 13
Fredrik Syversen leder panelet «All inclusive electric mobility – the Nordic way» under SXSW 2019. Her med Philip Wockatz (Volvo), Jone Løvvik (Acando) og Nils Ola Bark (Atea).

I London har de forstått denne sammenhengen lenge. Den britiske hovedstaden har alltid vært en by som tiltrekker seg fashion- og musikkhipstere, man så etterhvert sammenhengen mellom dette og det å skape ny næringsvirksomhet. Dette har ført London høyt opp på listene for byer med flest nyetableringer per capita. Sammenhengen mellom kultur, bymiljø og næringsutvikling er viktigere nå enn noen gang, og London er et eksempel til etterfølgelse. Selvsagt kan Brexit sette dette noe tilbake, men det er en annen skål. Oslo har fått utdelt mange av de samme byggeklossene og har begynt å bygge, men mye står gjenstår fortsatt.

I Austin har de brukt sine fortrinn innen musikk til å skape verdens mest besøkte innovasjonslekeplass – SXSW. Ved å bygge videre på dette og samarbeide tett med byens politikere, næringsliv og kulturliv, har Austin blitt en av de byene i verden med best infrastruktur for teknologibedrifter, spesielt start-ups.

afterlightimage 12
Mikromobilitet stod sterkt under årets SXSW.

Oslo har de samme kvalitetene og er kommet langt, og akselererer raskest av alle i Norden. Men kan vi få til enda bedre vekst, og ikke minst bærekraftig vekst både for miljø og økonomien? I Oslo har vi nå fått på plass et cluster som inneholder alle ingrediensene for et samlet strategi om kultur og næring –  ArenaOslo, som nettopp skal se på synergiene mellom reiseliv, kultur og næringsutvikling knyttet til teknologi og oppstart. Til Austin hadde vi med oss Reinert Mithassel fra Deichman, biblioteksjef på Tøyen. Synergiene mellom barn og unge, kultur og næringsliv ble synliggjort på en unik måte rundt hvordan Biblio Tøyen ivaretar dette her i Oslo. Det vakte oppsikt også hos amerikanerne.

afterlightimage 11
– I Austin har de brukt sine fortrinn innen musikk til å skape verdens mest besøkte innovasjonslekeplass – SXSW, skriver vår Fredrik Syversen.

Et av likhetstrekkene mellom Austin og Oslo/Norge er fokuset på bærekraft og FNs målsettinger på området. Her har vi mange norske miljøer, med Katapult-gjengen fra Katapult Accelerator som vår kanskje viktigste spydspiss på området. Mye ligger til rette for at vi skal få en kraftsamling rundt bærerkraftsmålene også innen næringsutvikling.

I Oslo har vi by:Larm og Øya som nå også tar opp i seg teknologi og entreprenørskap, og vi får  forhåpentligvis X-games tilbake Tøyenparken. Vi IKT-Norge ønsker å bidra til at vi sammen, næringsliv, kultur, og ikke minst myndighetene legger til rette for å utnytte denne unike miksen til å utvikle et enda mer bærekraftig næringsliv.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Finansavisen 25. mars 2019.