Pressemelding fra IKT-Norge

IKT-Norge er svært skuffet over Høyre som i kveld offentliggjorde sitt syn på datalagringsdirketivet. – Næringspartiet Høyre har ikke tatt hensyn til noen av innspillene de har fått fra en samlet telekomnæring i Norge, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge

– En samlet næring har sagt at vi ikke ønsker datalagringsdirektivet og vårt viktigste krav i høringen var at Norge må avvente EUs evaluering av datalagringsdirektivet før implementeringen behandles i Stortinget. Dette punktet har Høyre utelatt. IKT-Norge frykter at dette vil kunne føre til at norske telekombedrifter blir påført unødvendige ekstra kostander og ekstra arbeid.

– Høyre har heller ikke tatt hensyn til næringens krav om at det vil være totalt urimelig dersom noen av kostnadene forbundet med en eventuell implementering av dette direktivet legges på ekomtilbyderene. – Dette er et offentlig pålegg for å dekke det offentliges behov for data, sier Bjercke. Bransjens siste krav var at man måtte sørge for at det nasjonale regelverket ikke bidrar til konkurransevridning. Vi er svært skuffet over at ingen av disse punktene er å finne på listen Høyre offentligjorde nå i kveld, sier Bjercke.

Bjercke mener Høyres liste framstår som skreddersydd for et kompromiss med Arbeiderpartiet og stiller spørsmålstegn ved om det partledelsen har omtalt som “en grundig intern prosess i partiet”, bare har vært et spill for galleriet. – Det kan se ut som at de har bestemt seg for lenge siden og at høringsinnspillene ikke har hatt særlig stor betydning for utfallet. Jeg er svært skuffet over Høyre i kveld, avslutter Bjercke