Digitale næringer er underbemannet, og med økt digitaliseringstakt vil behovet for tech-hoder øke.

Dette har vært en av de viktigste sakene IKT-Norge har jobbet med det siste året, og vi har presset på både overfor regjeringen og Stortinget for at de skal ta ansvar for å øke antall studieplasser.

I statsbudsjettet for 2017 kom det 500 nye IT-studieplasser. Da vi gjorde opptelling på antall plasser viste det seg at disse studieplassene likevel ikke var reelle. Det problematiske med dette var ikke bare at næringen er underbemannet, men ikke minst det faktum at det aldri før hadde vært høyere søkertall til IT-studier enn i år. Ungdom vil altså ha en framtid i digitale næringer.

IKT-Norge har jobbet hardt med denne saken gjennom hele året, og i dag skal vi juble for gjennomslag. En lekkasje fra statsbudsjettet gir nå norske universiteter og høyskoler nye IT-studieplasser! Dette lover godt, og vil neppe reverseres av den ene eller andre regjeringen. I tillegg har det kommet lovnader fra både Høyre og Arbeiderpartiet om at koding blir en obligatorisk del av skoleopplæringen. Det er i dag all grunn til å se lyst på framtiden – vi er på vei til å bygge digital kapasitet for framtiden. Og IKT-Norge har gjennomslagskraft!