Alle har vel fått med seg hvordan det meste har gått galt for Freia og SMFB med #detnære kampanjen for å skape oppmerksomhet om en sjokolade. Jeg kunne snakket mye om mye av dette, at det ikke er så overraskende, at alle som vet litt om internett kunne fortalt reklamefolkene dette på forhånd, og ikke minst det ufrivillig komiske forsøket deres på blacklisting av uønskede ord. Alt det, og mye mer hadde det vært morsomt å raljere med, men det skal jeg ikke.

Det er et alvorlig element i denne saken som virkelig overskygger alt annet. En hvit mannlig etnisk norsk sjef i et reklamebyrå i Oslo mener han og kampanjen hans er offer, offer for nettroll.

Det er lett å forstå at han er misfornøyd med at kampanjen han sikkert har brukt mange «kreative» timer på å utvikle til de grader eksploderer i ansiktet på både ham og kunden.

Det er lett å forstå at han ikke så for seg å bruke helgen og lønne ansatte for å bruke helgen på å slette bilder med uønsket budskap, dvs bilder hvor folk hadde skrevet andre budskap enn han hadde håpet på som gratis reklame for en sjokolade.

Det er lett å forstå at de ikke automatisk publiserer alle slagord og bilder folk lager.

Det er ikke lett å forstå at han så kjapt og forenklet forsøker å sette seg selv og kampanjen sin i en offerrolle.

smfb Jeg lagde også et bilde, jeg gjorde det for å fortelle SMFB at de absolutt ikke bør påberope seg offerrollen. Mitt bilde har de selvfølgelig også slettet, og det er helt greit, men jeg har selvfølgelig kommet dem i forkjøpet og lagret det.

Det er mange som virkelig utsettes for trakaserende nettroll, de vet hvor alvorlig det er! Det er snakk om trakassering som ødelegger hverdagen, trusler om vold og drap, barn som ikke tør å gå på skolen osv.

Gjennom flere år er det mange som har jobbet, og jobbet godt, for å både skape oppmerksomhet på problemet og stoppe det. Et av problemene vi har i det arbeidet er hvordan tilliten til og alvoret i de virkelig problemene folk har svekkes av at folk (som burde vite bedre) påberoper seg å være offer fordi de opplever noe de helst ville sluppet.

Når denne hvite mannlige etnisk norske sjefen i et reklamebyrå påberoper seg offerrollen og at de er utsatt for nettroll viser han ikke bare hvor dårlig han forstår internett, han undergraver og utvanner alvoret i situasjoner hvor folk faktisk er offer. Jeg, og ikke minst alle som virkelig utsettes for nettroll, forventer bedre enn dette!

 

PS. hvite etnisk norske mannlige sjefer, selv i reklamebyrå, kan også være offer for nettroll.