I DN tirsdag 13. desember peker Erik Nævdal på spriket mellom store floskler om teknologisk innovasjon og gründerskap og faktisk produktivitetsvekst de siste år. Jeg syns han bommer på produktivitetskritikken både i sine teoretiske og praktiske argumenter.

En rekke studier viser at IKT har bidratt sterkt til produktivitetsveksten de siste ti-årene, nylig også en norsk undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse/Ny analyse. De finner at IKT-investeringer bidro til 30 prosent av produktivitetsveksten i de ti årene før 2005, og med hele 47 prosent fra 2006 til 2013.

Uten IKT ville veksten vært lavere

Når han tar nedgangen i den globale produktiviteten fra 1970 og ytterligere igjen fra 2006 til inntekt for at introduksjonen av IKT ikke har hatt effekt forkludrer han årsakssammenhengene. I denne perioden er det begått en rekke feil i den globale økonomiske politikken. Uten IKT ville veksten vært lavere.

IKT er en generell bruksteknologi slik som dampmaskinen og elektrisiteten var. Studier har vist at veksten tok seg merkbart opp først flere tiår etter at disse teknologiske nyvinningene ble introdusert. Årsaken er at generell bruksteknologi trenger at det gjøres investeringer i kompetanse og annen kapital for at veksten skal bli tatt ut. Derfor er vi trolig langt unna den fulle økonomiske effekten av internett ennå.

Økende kvalitet til lavere pris

Nævdal burde dessuten fått med seg den faglige kritikken av hvordan produktiviteten måles. Landenes statistikkbyråer fanger ikke opp forbedringer i kvaliteten på produktene når disse ikke slår ut i økte priser. De typiske IKT-produktene (mobiltelefon, nett-tilknytning osv.) har opplevd stadig økende kvalitet, men til lavere priser. Når statistikken ikke tar høyde for kvalitetsforbedringer i fastprisjusteringene, blir veksten undervurdert.

Han mener å vite at lagring i sky og førerløse biler ikke gir produktivitetsvekst. Nei, som nesten alltid må teknologiforbedring kombineres med organisasjonsendring for å få effekt. Lagring i sky øker produktiviteten om den kombineres med tettere samhandling i oppgaveløsningen med folk som er lokalisert andre steder. Kan du starte arbeidsdagen i bilen med å lese og skrive i stedet for å holde i rattet får du gjort mer jobb.

Så skal vi selvsagt være ydmyke i forhold til hvor komplekst det er hva som skaper produktivitet, men å avskrive teknologisatsing og det før vi har kommet ordentlig i gang, er noe av det dummeste vi kan gjøre nå.