Pressemelding fra IKT-Norge:

I dag la næringsminister Trond Giske frem stortingsmeldingen «Verktøy for vekst.» –Vi er glade for at Giske har lyttet og nå satser på IKT-næringen, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.

IKT-Norge har vært opptatt av at IKT må være en del av Investinors mandat, og at tidlig kapital må styrkes for gründere. I tillegg har IKT-Norge vært opptatt av at såkornfond må inkludere IKT som satsing. IKT-Norge er opptatt av at entreprenører og gründere skal heies frem i Norge. De trenger levende og engasjerte kapitalmiljøer, tilgang til talenter og kompetanse, et yrende innovasjonsmiljø og oppmerksomhet fra omverden. De siste signaler fra Trond Giske er bra – frisk såkornkapital og ny satsing på IKT i Investinor. Slikt kan det bli mye innovasjon av!

–I dag roser vi Giske for at våre tre viktige områder nå er inkludert i den nye stortingsmeldingen. Dette har stor betydning for fremtidig vekst og innovasjon i Norge, sier Hoff. For mer informasjon og ytterligere kommentarer, kontakt generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff på telefon 92022354. Oslo, 27. april 2012