PRESSEMELDING FRA BY:LARM OG IKT-NORGE:bylarm-tech-logo

– VI LANSERER BY:LARM TECH!

by:Larm og IKT-Norge har gått sammen om å arrangere by:Larm tech, et rykende ferskt og spennende prosjekt som utformes og ferdigstilles nå frem mot by:Larm 2013 13-16 februar.

Fra og med 2013 etablerer by:Larm en egen satsing med seminarer om teknologi og digitale løsninger preget av endringskraft, kommende teknologi, møte mellom musikk og teknologi, spill med mer i samarbeid med IKT-Norge. Seminarene vil omfavne både musikk og ikke-musikk relatert teknologi, med fokus på nye og endringsskapende ideer, teknologier og menneskene som står bak.

Ambisjonene er store for by:Larm tech allerede fra oppstarten i 2013. Vi ønsker å skape en arena hvor nyskapende og endringsorienterte aktører fra både musikk- og teknologimiljøene i Norge og Norden møtes og bygger ny verdi for hverandre.

Gründere, studenter, tech-hoder, startups og mer etablerte bedrifter vil møte og nettverke med endringsorienterte norske og nordiske teknologer. by:Larm tech vil også bli en utmerket arena der teknologibransjen og sentrale aktører og innholdsleverandører fra den norske, nordiske og internasjonale musikkbransjen kan møtes og delta på by: Larm musikkfestival på kveldene.

by: Larm tech er en levende feiring av teknologi og folkene som står bak, og en unik musikkfestival. Deltagerene på by:Larm tech får bl.a.:

  • Full tilgang til by:Larm tech seminarer, paneler, workshops og foredrag (to dager).
  • Nettverking med innovative folk fra den norske og nordiske tech scenen.
  • Gode ??nettverksmuligheter med alle deler av musikkbransjen.
  • Prioritert tilgang til by:Larm musikkfestival med 250+ konserter på 16 scener i løpet av fire dager.
  • Full tilgang til by:Larm og by:Larm tech delegatdatabasen slik at du enkelt kan finne og koble opp interessante mennesker både under og etter konferansen.

“Musikkbransjen blir stadig mer preget av teknologiutvikling og vi ser på by:Larm tech som en naturlig videreutvikling av by:Larm” sier Erlend Mogård-Larsen, daglig leder by:Larm

“Vi ønsker å sette fokus på endring og innovasjon gjennom teknologi, og ser på by:Larm tech som en glimerende arena for å feire teknologianvendelse og menneskene bak.” sier Torgeir Waterhouse direktør internett og nye medier i IKT-Norge.

“Vi har sterk tro på at alle deler av musikkindustrien har behov for bedre kontakt med og forståelse for teknologi og tenknologer, by:Larm tech blir en arena for dette.” sier Torgeir Waterhouse direktør internett og nye medier i IKT-Norge.

 

KONTAKT:

  • Erlend Mogård-Larsen, daglig leder by:Larm, erlend@bylarm.no, 91157449, http://bylarm.no
  • Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT-Norge, tw@ikt-norge.no, 41612096, http://ikt-norge.no