IKT-glede over revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen bidrar til at Norge kan bli en stormakt innen grønne datasenter

– IKT-Norge er svært glad for at regjeringen nå slår fast at elavgiften senkes i i henhold til våre ønsker. I revidert budsjett går det frem at reduksjonen kommer med virkning fra 1.1.2016. Dette er en stor seier for IKT-Norge. Vi har jobbet svært aktivt med denne saken gjennom hele 2014 og frem til i dag. Vi har hatt tre gode møter med Finansdepartementet, og allerede fra det første møtet i mars 2014 har vi vært optimister. Finansminister Siv Jensen og finansdepartementet har skjønt vårt budskap og har vist vilje til å ta grep, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge som kommentar til regjeringens revidert budsjett.

– Dette er et meget viktig næringspolitisk grep som kan bidra til etablering av en helt ny grønn industri i Norge. Vi var fortvilte da Apple valgte Danmark, men da politikerne fikk på bordet hvilke summer som investeres i dette prosjektet, og hvor man lokaliserer grønne datasenter, så ble dette en vekker, mener Hoff.

– IKT-Norge er sammen med Invest In Norway nå i direkte dialog med flere store internasjonale aktører som ser på Norge, og det er ingen hemmelighet at de har utsatt egne beslutninger i påvente av avgjørelsen om nedsettelse av elavgiften. Nå er vi her, og det er en gledens dag i bransjen. Lokalisering av store grønne datasentre vil bety svært mye for hele økosystemet innen IKT-næringen og vi anser det også for riktig og viktig at kraften kan brukes i Norge og bidra til norsk verdiskaping. Vi vil også gi ros til partiene på Stortinget og da særlig til KrF, som har støttet oss aktivt for å få dette til, sier Per Morten Hoff.

– Sverige vil legge frem sin utredning om elavgift innen oktober og det vil være av avgjørende betydning at Norge er fullt ut konkurransedyktig med Sverige. IKT-Norge vil fortsette å jobbe med denne saken slik at vi sikrer mest mulig like og helst bedre konkurransevilkår enn våre naboland. Nå er avgiftslettelser av denne typen i stor grad regulert av EU, så det er derfor all grunn til å tro at vi får en nordisk harmonisering. I dag ligger Finland og Danmarks avgifter klart lavere enn Norge, forklarer Hoff.

– IKT-Norge anser det helt konkrete løftet i revidert nasjonalbudsjett som en stor seier og ønsker å gi honnør til regjeringen og støttepartiene for dette.  Dette kan bli starten på en helt ny grønn industri, avslutter Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

 

Saken har fått stor oppmerksamhet i media.

E24

Digi

Fædrelandsvennen

Computerworld

NRK

Sysla

Dagens Perspektiv