PRESSEMELDING FRA IKT-NORGE:

Når fire nye radiokanaler nå blir tilgjengelig på DAB, er nettet  fullt. Dersom man hadde valgt den mer moderne teknologien DAB + ville det vært plass til flere kanaler.

Digitalradio Norge AS lanserte nylig at fire kanaler, fra sine egne eiere – Radio Norge, P5, NRJ og Radio1 – vil bli tilgjengelig  på DAB. DAB har slitt i kraftig motbakke helt siden lanseringen og salget av DAB-radioer har vært svært lavt i Norge. Salget av DAB-radioer har de siste årene ligget på mellom 40-60.000. Det er forsvinnende lite når en vet at det totalt selges mellom 700-800.000 FM- radioer hvert år. Det er positivt at det kommer flere kanaler i DAB-nettet, men det store problemet og som til fulle viser at DAB er  teknologisk utdatert, er det faktum at med de fire nye kanalene så er Riks DAB nå full.

Det er rett og slett ikke plass til flere kanaler i DAB-nettet, fordi DAB benytter seg av en gammel og utdatert teknologi. De som hadde håpet at DAB skulle gi mer mangfold i eteren bør derfor bli betydelig skuffet. Med den langt mer moderne digitalradioteknologien DAB+ kunne de unngått dette problemet, fordi DAB +, som nå stadig flere land velger, benytter seg av langt mer moderne teknologi som gir plass til vesentlig flere kanaler.

Digitalradio Norge AS tviholder på den gamle og utdaterte teknologien og deres svar på plassproblemene er å bygge ut et nytt nett, for å få plass til flere kanaler.  Men hvem skal finansiere dette?  Med DAB´s svært trange fødsel er det ikke sannsynlig at investorer står i kø for å finansiere et nytt DAB-nett. Med DAB+ kunne man fått plass til alle de store radiostasjonene som Radio Metro, The Beat og Klem FM pluss et større utvalg av lokale nærradioer.

Tidligere Kulturminister Giske krevde større merverdi og mangfold for at DAB skulle avløse FM. Å sende et snevert utvalg av dagens FM kanaler på DAB kan ikke akkurat være det departementet etterlyste i sin tid.

Konkurransen begrenses
Det kan nå oppstå et pikant konkurranseforhold innen radiomarkedet som både Kulturdepartementet og ikke minst Konkurransetilsynet burde se på. Blir det ikke bygd ut et nytt sendenett for DAB, og Kulturdepartementet beslutter en slukkedato for FM, vil radiomarkedet i Norge bli svært begrenset. De få og dominerende aktørene som allerede har fått plass i den såkalte Riks-DAB, har allerede effektivt sørget for at andre ikke slipper til i eteren, takket være at de har tviholdt på en teknologi som ikke gir plass mangfold.  De dominerende aktørene: NRK, P4, SBS og MTG som nå har sikret seg den tilgjengelige plass i DAB-senderen har det siste året lobbet hardt for slukking av FM i 2014. Det kan ligge et betydelig taktisk spill bak denne kampanjen fordi SBS og MTG da vil kunne komme i en situasjon hvor deres FM-konsesjoner ikke blir lyst ut på nytt, fordi FM skal avvikles. ( utløper 31.12.2013)  Skulle vi få en slik situasjon vil vi kunne få et rent radiokartell i Norge – noe som vil være svært uheldig for lytterne, annonsørene og ikke minst  for mangfoldet i eteren.

Mindre radiostasjoner vil neppe ha økonomisk evne til å bygge ut en ny DAB-sender, og til nå har signalene vært svært klare fra politisk hold at det er markedet som skal stå for utbyggingen av digitalradio i Norge. Å hindre konkurranse kan derfor være en mulig årsak til at aktørene bak Digitalradio Norge AS tviholder på den gamle og utdaterte DAB-teknologien, til tross for at land etter land nå velger den langt mer moderne DAB+ teknologien, som vil sikre et langt større mangfold og større konkurranse.

Det er å håpe at Kulturdepartementet som nå skriver på en ny Stortingsmelding om digitalradio i Norge er klar over hvilken situasjon vi kan risikere å havne i. Dagens radiolyttere vil ha mer – ikke mindre mangfold. Svaret på det er den nye DAB+ teknologien.

For mer informasjon kontakt generalsekretær
Per Morten Hoff
IKT-Norge
Tlf 92022354