Mer digitalisering i kommunevalget

IKT-Norge står bak seks arrangementer på Arendalsuka. –Vi gleder oss til å vise bredden i den norske IKT-næringens engasjement, sier organisasjonens Arendalsukeansvarlig, Roger Schjerva.

IKT-Norge satser stort på Arendalsuka, som har vokst til en viktig arena for politiske debatter om Norges fremtid. Særlig med kommunevalget rett rundt hjørnet er det uhyre viktig å rette oppmerksomheten mot innovativ digitalisering som kan gi norske kommuner bedre tjenester og reduserte kostnader.

Verden er i en rask omveltning, der teknologi skaper nye rammer for både næring og offentlige tjenester. Dette gjelder utdannelse, næringsliv, arbeidsorganisering, velferdsteknologi og utformingen av offentlige tjenester.

­–For at Norge og norske kommuner skal bli godt posisjonert i den nye digitaliserte verdensøkonomien, trenger vi politikere som tør satse på innovasjon og fornying, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva.

Digitalisering skaper nye økonomiske verdier som Norge trenger og som kan erstatte synkende oljeinntekter. Digitalisering skaper også bedre tjenester for innbyggere og frigjør resurser til viktige oppgaver som utdannelse og helse. Digitalisering forenkler hverdagen både for offentlig sektor og for det private næringsliv.

– Ikke minst kan gode digitaliseringsprosesser gi den norske IT-bransjen rom for innovasjon som skaper arbeidsplasser og eksportmuligheter, sier Schjerva.

Seks ganger IT

IKT-Norge er med på hele seks arrangementer, i tillegg til at våre medarbeidere er til stede rundt omkring. Blant arrangementene er en valgdebatt om ITs rolle i samfunnet, og et tretimers helseseminar med Bent Høie.

 

IKT-Norge på Arendalsuka 1: Finansaften i Arendal

IKT-Norge bidrar til Finansforbundet og Finans Norges fellesarrangement i Arendal med en kort oversikt over FinTech-utviklingen og hva vi som næringslivsaktører og befolkning har i vente.

Dato: torsdag 13. August, 20:00 – 22:00 Arrangør: Finansforbundet og Finans Norge

 

IKT-Norge på Arendalsuka 2: IT-debatt på Arendalsuka

IKT-Norge ønsker å holde valgkampens første og største IT-debatt under Arendalsuka søndag 16. august 2015 mellom kl. 15-17. Vi vil her synliggjøre hva alle stortingspartiene mener om det som gjøres og hva som bør gjøres annerledes i den store digitaliseringen av Norge.

IKT spiller en nøkkelrolle i den pågående prosessen med å øke produktiviteten og effektiviteten både i offentlig og privat sektor. Siden det i år er lokalvalg, kommer vi til å se ekstra nøye på hvilke politikere i kommuner og fylker landet rundt som lover mest og får det til best med IKT-løsninger.

Debatten er åpen for media og alle interesserte.

Dato: 16. august 2015 mellom kl. 15-17. Arrangør: IKT-Norge

 

IKT-Norge på Arendalsuka 3: Grønne datasentre – Ny klimavennlig verdiskaping i Norge

Vi vil belyse nasjonale muligheter og utfordringer for at grønne datasentre skal bli en ny nasjonal næring som kan gi tusenvis av nye grønne arbeidsplasser bygd på egne fornybare kraftressurser.

Dato: mandag 17. august 10:00 – 12:00
Arrangør: Klimapartnere, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, IKT-Norge, Digin

 

IKT-Norge på Arendalsuka 4: Arendalsukas tech-meetup

Vi setter fokus på IKT-næringens bidrag til verdiskaping, presenterer spennende techbedrifter og utfordrer sørlandspolitikere til debatt.
Dato: mandag 17. august 15:00 – 18:00 Arrangør: IKT-Norge og Digin

 

IKT-Norge på Arendalsuka 5: Fra olje- til helseøkonomi

Helseminister Bent Høie medvirker på vårt helsearrangement under Arendalsuka og vi viser gode eksempler og åpner for en diskusjon om hvordan vi best kan forme fremtidens velferd.

Hvordan offentlig-privat innovasjonssamarbeid gir personlige helsenett i hjemmet
Velferdsteknologi krever samarbeid på tvers, standardisering, innovasjon og dyktige ledere. Vi ønsker alle velkommen til bystyresalen, især kommuner, helseforetak, undervisning, forskning, myndigheter og næringsliv.

Dato: Tirsdag 18. august, 9.00-12.00. Bystyresalen

 

IKT-Norge på Arendalsuka 6: Lær Kidsa Koding på Arendalsuka!

I samband med Arendalsuka inviterer Lær Kidsa Koding og Tekna til kodekurs på Vitensenteret. Kodekurset holdes i to paralleller, en i Scratch og en i ComputerCraft. Kodekurset arrangeres lørdag 15. august kl 14-16 og er helt gratis. Les mer her.

IKT-Norge stiller en stand til disposisjon for LKK på mandagen og tirsdagen under Arendalsuka. Her kan dere få innsikt i hvordan kodeklubber drives og hvilket materiell vi har tilgjengelig til bruk i skolen. Det blir også mulighet for å teste litt enkel programmering på standen. Les mer om Lær Kidsa Koding på kidsakoder.no.